Home

Lời Chúa hôm nay

Tháng 11 2023

  Sau »
  Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chúa Nhật
44
 
 
2
 
Cầu cho các tín hữu đã qua đời
4
 
Thánh Carôlô Bôrômêô, Giám Mục
45
 
CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ
10
 
Thánh Lêô Cả, Giám Hoàng, Tiến Sĩ Hội Thánh
 
Thánh Martinô Tour, Giám Mục
46
18
 
Cung Hiến Đền Thờ Thánh Phêrô & Phaolô
47
48