Home

Lời Chúa hôm nay

Tháng 11 2023

  Sau »
  Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chúa Nhật
44
 
 
2
 
Cầu cho các tín hữu đã qua đời
4
 
Thánh Carôlô Bôrômêô, Giám Mục
45
9
 
CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ
10
 
Thánh Lêô Cả, Giám Hoàng, Tiến Sĩ Hội Thánh
 
Thánh Martinô Tour, Giám Mục
46
18
 
Cung Hiến Đền Thờ Thánh Phêrô & Phaolô
47
 
Thánh Tử Đạo Việt Nam
48