Home

Lời Chúa hôm nay

Tháng 10 2023

  Sau »
  Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chúa Nhật
39
 
 
 
 
 
 
40
 
Các Thiên Thần Bản Mệnh
41
14
 
Thánh Calisto, Giáo Hoàng Tử Đạo
42
19
 
Thánh Gioan Brébeuf, Thánh Isaás Jogues và các bạn
20
 
Thánh Phaolô Thánh Giá, linh mục
43
23
 
Thánh Gioan Capistrano, linh mục
24
 
Thánh Antôn Maria Claret, Giám Mục
28
 
Thánh Simon và Thánh Giuđa, Tông Đồ
44