Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chương Trình Cầu Nguyện Bên Lòng Chúa Xót Thương. Số điện thoại cầu nguyện gọi trực tiếp: 1-646-307-1690

 

>>>> Nếu quý vị có những ý chỉ cầu nguyện muốn cộng đoàn cùng hiệp thông trong các giờ kinh tối thứ Sáu, xin email: tinthac@benlongchuaxotthuong.com

AUDIO GIỜ CẦU NGUYỆN ONLINE BÊN LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG TỐI THỨ SÁU

2024