Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Dự Án Luyện Ngục


DỰ ÁN LUYỆN NGỤC

 

 

Lm JB Đinh Thanh Sơn linh hướng. Lm Joseph Dũng Nguyễn và Lm Khất Tuệ cũng sẽ cùng dâng lễ mỗi thứ Sáu cầu nguyện cho các linh hồn ghi danh trong sổ Dự Án Luyện Ngục.

 

Dự Án Luyện Ngục trên thanhlinh.net mở ra để cầu nguyện nhằm cứu các Linh Hồn trong luyện ngục. Họ chính là những vị Thánh tương lai. Họ có thể là những người thân của Quí vị như Ông Bà, cha mẹ, anh chị em, con cái, họ hàng, bạn bè... Mỗi Thứ Sáu đầu tháng, quí cha linh hướng sẽ dâng lễ cầu nguyện cho các linh hồn có tên trong Sổ Các Linh Hồn (xem Sổ Linh Hồn phía dưới). Xin Quí vị vui lòng pray_1 Ghi Danh vào Sổ Các Linh Hồn các thân nhân của quí vị đã qua đời và làm hội viên cầu nguyện cho  họ. Chân thành cảm ơn.

 

Sách Khải Huyền 20:12-15: "Rồi tôi thấy những người chết, lớn cũng như nhỏ, đứng trước ngai. Sổ sách đã mở sẵn; rồi một cuốn khác cũng đã mở ra: đó là Sổ Trường Sinh. Các người chết được xét xử tuỳ theo việc họ đã làm, chiếu theo những gì đã được ghi chép trong sổ sách. Ai không có tên ghi trong Sổ Trường Sinh thì bị quăng vào hồ lửa".

 

Luyện Ngục là nơi thanh tẩy cuối của những linh hồn còn chưa sạch tội trước khi vào Thiên đàng. Chúng ta ai cũng có ít là tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh chị em, bạn bè, hay con cái v.v... đã qua đời. Những linh hồn này cần được chúng ta cầu nguyện nhiều cho họ, vì họ không thể tự cầu nguyện cho chính họ. Khi họ được cứu khỏi luyện ngục và về hưởng vinh phúc với Chúa, họ sẽ trả công bội hậu cho chúng ta.

 

Muốn biết có luyện ngục không; hình phạt và cực hình ghê sợ dưới luyện ngục; các thánh nói gì về luyện ngục và nhiều cách khác nhau để cứu các linh hồn, xin bấm vào để nghe: crying_1 Tiếng Nói Từ Luyện Ngục

 

Cách Tổ Chức


1- Lễ Hàng Tháng:

 

Lm JB Đinh Thanh Sơn và Lm Joseph Dũng Nguyễn mỗi thứ Sáu đầu tháng sẽ dâng thánh lễ với ý chỉ đặc biệt cầu cho những linh hồn ghi danh trong Sổ Cầu Nguyện, những linh hồn mồ côi, ông bà, tổ tiên, ân nhân v.v... và những linh hồn không nhớ tên của các hội viên.

 

2- Lời Cầu Nguyện Của Hội Viên:

Khi ghi danh thân nhân vào Sổ các Linh Hồn là Quí vị trở thành hội viên.

Trong một thị kiến, thánh Gertrude được Chúa mạc khải cho kinh này và hứa rằng mỗi lần thánh nhân cầu nguyện kinh này với với tình yêu và lòng trung thành, thì Chúa sẽ tha cho 1000 linh hồn khỏi luyện ngục. Khi quý vị ghi danh đều trở thành hội viên và mỗi tháng chỉ cần làm 1 điều (nếu nhiều hơn thì càng tốt) đó là đọc kinh của thánh Gertrude sau đây với tình yêu và lòng trung thành:

 

- "Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Máu Châu Báu Cực Thánh của Con Cha là Chúa Giêsu Kitô, hiệp với các thánh lễ dâng trên toàn thế giới hôm nay để cầu cho tất cả những linh hồn trong Luyện ngục, cầu cho những người tội lỗi ở khắp mọi nơi, cho những người trong Giáo hội toàn cầu, trong nhà và trong gia đình của con. Amen".

 

- Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu! Xin thương xót các linh hồn nơi Luyện ngục.

 

- Đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh và Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

 

Ngoài ra, có nhiều các khác nhau để cứu các linh hồn mà quý vị có thể làm thêm. Xin vào Phòng Cầu Nguyện để tìm đọc những kinh này:

 

- Đọc kinh, cầu nguyện, làm tuần 7 ngày cho các linh hồn
- Xin lễ cầu cho các linh hồn
- Dự thánh lễ Misa
- Viếng Thánh Thể
- Lần hạt Mân Côi
- Viếng Đàng Thánh Giá
- Đọc 15 kinh nguyện thánh Brigitta
- Ăn chay hãm mình, làm việc bác ái
- Bố thí, làm phúc cho người nghèo khổ
- Lãnh nhận các ơn Tiểu xá và Đại xá dâng cho các linh hồn

 

Xin Thiên Chúa là Cha đầy lòng xót thương chúc phúc cho Quý vị.

 

3- SỔ CÁC LINH HỒN: (Theo thứ tự của tên gọi A,B,C...)

Trước khi ghi danh, xin vui lòng xem coi có tên thân nhân của Quí vị trong sổ chưa. Nếu có rồi, xin đừng ghi danh thêm nữa. Bấm vào các sổ dưới đây để xem. pray_1 Ghi Danh vào Sổ Các Linh Hồn 

 

Sổ linh hồn: Vườn An Nghỉ:  
Sổ Linh Hồn Vần A Vườn Chúa Chiên Lành
Sổ Linh Hồn Vần B Vườn Đức Mẹ Ban Ơn
Sổ Linh Hồn Vần C Vườn Chúa Tìm Con Chiên Lạc
Sổ Linh Hồn Vần D Vườn Chúa Chiến Thắng
Sổ Linh Hồn Vần Đ Vườn Tổng Lãnh Thiên Thần Micae
Sổ Linh Hồn Vần E Vườn Thánh Têrêsa Hài Đồng
Sổ Linh Hồn Vần F Vườn Mẹ Fatima
Sổ Linh Hồn Vần G Vườn Mẹ Thương Khóc
Sổ Linh Hồn Vần H Vườn Mẹ Bồng Con
Sổ Linh Hồn Vần I Vườn Thánh Têrêsa Lisieux
Sổ Linh Hồn Vần J Vườn Mẹ Lộ Đức
Sổ Linh Hồn Vần K Vườn Chúa Phục Sinh
Sổ Linh Hồn Vần L Vườn Đức Mẹ Mễdu
Sổ Linh Hồn Vần M Vườn Maria Mẹ Thiên Chúa
Sổ Linh Hồn Vần N Vườn Chúa Quang Lâm
Sổ Linh Hồn Vần O Vườn Thánh Phaxicô Xaviê
Sổ Linh Hồn Vần P Vườn Chúa Tình Thương LTX
Sổ Linh Hồn Vần Q Vườn Thánh Giuse
Sổ Linh Hồn Vần R Vườn Đức Mẹ Guadalupé
Sổ Linh Hồn Vần S Vườn Chúa Kitô Vua
Sổ Linh Hồn Vần T Vườn Đức Mẹ Lavang
Sổ Linh Hồn Vần U Vườn Thánh Giá Chúa Giêsu
Sổ Linh Hồn Vần V Vườn Thánh Tâm Chúa
Sổ Linh Hồn Vần W Vườn Thánh Antôn
Sổ Linh Hồn Vần X Vườn Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta
Sổ Linh Hồn Vần Y Vườn Đức Bà Phù Hộ Các Giáo hữu
Sổ Linh Hồn Vần Z Vườn Thiên Thần Gabrien
Sổ Các Linh Hồn Ông Bà, Tổ Tiên, Mồ Côi, Thai nhi... Vườn Gia Đình Thánh Gia
Trang Dự Án Luyện Ngục Dự Án Luyện Ngục