Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Kính nhớ tổ tiên

Tác giả: 
Trần Thế Tiến

Kính nhớ tổ tiên

 

Nén hương lòng thắp lên tưởng nhớ

Với những người nằm đó cách xa

Xót thương lệ những nhạt nhòa

Tình con cảm mến ông bà tổ tiên.

 

Xưa các ngài sống hiền nhân đức

Hoa trái ngọt công phúc còn đây

Một đời lam lũ dựng xây

Cho đoàn con cháu sum vầy thương yêu.

 

Nay đã về Thiên Triều Nhà Chúa

Các ngài vẫn chất chứa ân sâu

Lời kinh dâng vẫn chuyển cầu

Cho tình yêu Chúa nhiệm mầu xuống ơn.

 

Nén hương lòng tình con thắp sáng

Trọn tâm thành mang nặng tri âm

Ai người vun đắp ngàn năm

Người nay phải biết muôn phần kính yêu.

 

Người nằm đó bao điều lặng lẽ

Nén hương lòng gọi khẽ trong con

Tổ tiên xưa sống vuông tròn

Cháu con ghi tạc nghĩa ơn một đời.

 

Trần Thế Tiến