Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chuỗi Kinh Đền Tạ của Thánh Giuse

Tác giả: 
Lm Phạm Quốc Hưng

Chuỗi Kinh Đền Tạ củaThánh Giuse

 

1.  Dấu Thánh Giá: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. // Amen.

2. Kinh Tin Kính + Ăn Năn Tội

Kinh Lạy Cha + Kinh Truyền Tin +  Kinh Sáng Danh..

 

3. Lời nguyện mở đầu: “Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, con thờ lạy Chúa. Con xin dâng lên Chúa Chuỗi Kinh Đền Tạ này để kính mến Thánh Tâm Chúa Giêsu Ki-tô ngự thật trong Bí Tích Thánh Thể, để xin ơn hối cải cho những người tội lỗi, và để đền tạ vì những tội lỗi đã xúc phạm đến Khiết Tâm Tân Khổ Mẹ Maria Đồng Công.”

 

4. Ở đầu mỗi chục là lời xướng nguyện theo thứ tự sau:

4.1 “Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, con thờ lạy Chúa, con tin kính Chúa. // Con xin Chúa tha thứ cho những người không tin kính Chúa.” 

4.2 “Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, con thờ lạy Chúa, con trông cậy Chúa. // Con xin Chúa tha thứ cho những người không trông cậy Chúa.” 

4.3 “Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, con thờ lạy Chúa, con kính mến Chúa. // Con xin Chúa tha thứ cho những người không kính mến Chúa.” 

4.4 “Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, con thờ lạy Chúa, con tạ ơn Chúa. // Con xin Chúa tha thứ cho những người không tạ ơn Chúa.” 

4.5 “Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, con thờ lạy Chúa, con đền tạ Chúa. // Con xin Chúa tha thứ cho những người không đền tạ Chúa.” 

 

5. Ở mỗi hạt lớn thay Kinh Lạy Cha: “Lạy Chúa Ba Ngôi-Cha, Con và Thánh Thần Chí Thánh-con sấp mình thẳm sâu thờ lạy Chúa. Con xin dâng lên Chúa Mình, Máu, Linh Hồn và Thần Tính rất châu báu Chúa Giê-su Ki-tô, hiện diện trong các Nhà Tạm trên thế giới, để đền tạ vì những sự lăng mạ, phạm thánh và dửng dưng mà Người đã bị xúc phạm. // Vì công nghiệp vô cùng của Trái Tim Rất Thánh Người và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, con khẩn nài Chúa ban ơn hối cải cho những tội nhân khốn khổ.” 

 

6. Ở mỗi hạt nhỏ thay Kinh Kính Mừng: “Lạy Chúa con, con tin kính, con thờ lạy, con trông cậy và con kính mến Chúa. // Con xin Chúa tha thứ cho những người không tin kính, không thờ lạy, không trông cậy và không kính mến Chúa.”   (10 lần)

 

7. Ở cuối mỗi chục thay Kinh Sáng Danh: “Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, con thờ lạy Chúa! Lạy Chúa con, lạy Chúa con, con kính mến Chúa trong Bí Tích Cực Trọng.” 

 

8. Thay Lời Nguyện Fatima bằng Kinh Thờ Lạy: “Lạy Chúa Giê-su ngự thật nơi đây trong Bí Tích Thánh Thể, như xưa Chúa đã ngự trong Cung Lòng Đức Mẹ Đồng Trinh. Cùng với Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse, con yêu mến Chúa, con thờ lạy Chúa, vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu độ trần gian. // Xin cho con được yêu mến Chúa như Mẹ Maria đã yêu mến Chúa, và yêu mến Mẹ như Chúa đã yêu mến Mẹ. Lại cho con ơn cảm hóa người đời biết thiết tha yêu mến Chúa và Mẹ, nhờ sức mạnh của Thánh Thần. Amen.”  (thinh lặng ít giây + có thể hát một nhạc khúc về Thánh Thể, Thánh Tâm, Thánh Giá hay Thánh Thần nếu muốn)  

 

9.Sau 50 kinh đọc Lời nguyện Đức Mẹ Fatima thay Kinh Lạy Nữ Vương: “Lạy Chúa, Chúa đã đặt Mẹ của Con Chúa làm Mẹ chúng con. Xin cho chúng con khi kiên trì sám hối và cầu nguyện cho thế giới được ơn cứu độ, chúng con có thể góp phần mở rộng Nước Chúa Kitô, mỗi ngày một hữu hiệu hơn, Người là Đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa hợp nhất với Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen.”

 

10. Lời nguyện kết: “Lạy Chúa, Chúa đã để lại cho chúng con Bí Tích huyền diệu để kỷ niệm Cuộc Khổ Nạn Chúa. Chúng con nài xin Chúa cho chúng con được sùng kính mầu nhiệm Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con luôn luôn được hưởng nhờ hiệu quả của Ơn Cứu Chuộc. Chúa là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen.”

 

11. Kinh Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ (hay hát)

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria Mẹ Chúa Trời* và là Nữ Vương các Thiên Thần cùng cả loài người ta*. Chúng con cảm tạ Chúa Ba Ngôi cực thánh* rất đáng thờ phượng cung kính* đã ban cho Mẹ những ơn riêng vinh hiển*. Chúng con tin hết thảy các điều Hội Thánh dạy tin về những sự cao sang quyền phép lòng lành và nhân đức của Mẹ.* Nhất là chúng con tin kính Mẹ từ thuở đầu thai chẳng hề mắc tội tổ tông.* Mẹ chịu thai cùng sinh dưỡng Chúa Giêsu mà còn trọn đời đồng trinh sạch sẽ* Mẹ là đấng rất thánh thiện vượt trên cả loài người, vì Mẹ đầy dẫy mọi ơn và hằng trung tín dùng ơn nghĩa Chúa* Mẹ đã đáng gọi là Đấng Đồng Công cứu chuộc loài người,* vì Mẹ đã thông phần trong việc cứu thế* Mẹ là Đấng giữ kho và là cửa Thiên Đàng,* vì Mẹ đứng ban phát mọi ơn Chúa* sau hết* Mẹ được phong làm Nữ Vương Trời Đất,* Mẹ là Hoàng Hậu,* là Nữ Vương các Thiên Thần cũng cả loài người ta nữa.

 

Chúng con ái mộ cao rao Mẹ là Đấng Toàn Năng,* bởi lời Mẹ xin cùng Chúa,* và Mẹ chỉ dùng quyền phép ấy để cứu linh hồn người ta,* cùng yên ủi kẻ âu lo khốn khó* vì Mẹ hằng cứu giúp mọi kẻ kêu xin Mẹ,* và nhiều khi Mẹ cũng tiếp cứu những kẻ chưa kêu đến Mẹ nữa.

 

Lạy Mẹ thông ơn Thiên Chúa* Đấng bầu chữa kẻ có tội và phù hộ các giáo hữu* xin Mẹ đoái nhận lời khiêm nhường chúng con dâng lên cảm tạ Mẹ* vì muôn ơn lành Mẹ đã xin cho cả Hội Thánh cùng các giáo hữu.* Chúng con xin dâng trót lòng chúng con để cảm tạ Mẹ vì hết mọi ơn Mẹ ban.

Lạy Nữ Vương cùng là Mẹ hay thương xót,* xin Mẹ thứ tha những điều chúng con bội bạc cùng Mẹ.*

 

Chúng con cam đoan từ nay nhờ ơn Chúa giúp,* chúng con sẽ hết sức tôn kính yêu mến và bắt chước Mẹ hơn trước. Lạy Mẹ rất tốt lành êm ái,* xin Mẹ thứ tha các lời nói hoặc chữ viết xúc phạm đến Mẹ.

 

Xin Mẹ thứ tha những tội bất kính tượng ảnh thánh Mẹ,* xin Mẹ thứ tha những điều xỉ nhục, bội bạc làm cho Trái Tim Mẹ phải đau đớn.* Xin Mẹ thứ tha cho những kẻ dâng mình cho Mẹ cách riêng,* đã cả lòng bất trung cùng ơn nghĩa Chúa.

 

Chớ gì chúng con được hợp cùng các Thiên Thần,* các Thánh* và các kẻ lành hằng ngợi khen Mẹ trên trời dưới đất* mà đền tạ những tội gớm ghê ấy cho cân xứng.

 

Xin Mẹ đoái thương chứng nhận chúng con mến Mẹ* xin Mẹ hãy tỏ ra Mẹ là Mẹ thật chúng con,* và làm cho chúng con đáng gọi và được nên con thật của Mẹ. Amen.

 

Hát: Đền Tạ Trái Tim Mẹ (của Nguyễn Khắc Tuần)

ĐK: Lạy Mẹ Fatima, Mẹ nỉ non bao lần. Tội gian trần để phiền cho  Trái  Tim  Mẹ.  Lòng Mẹ thương bao la-nguồn ủi an vô ngần. Con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân. 

PK 1: Từ nay lòng con nhớ lời Mẹ tha thiết. Sá gì dầu nguy biến thề chết có Mẹ, vui có Mẹ. Dù rằng bao sóng gió, con lo gì, con lo gì? Chết bên Mẹ con sợ chi, con sợ chi, Mẹ ơi.

PK 2: Trần gian lụy sa, nhuốm mầu tang đắm đuối. Trên đường theo chân lý nào đâu mấy người, đâu mấy người?  Đường trần gian say đắm không bến bờ, không bến bờ. Phút gian nan trông vào ai, nương nhờ ai, Mẹ ơi!

PK 3: Mẹ cho lòng con trên đường gai dương thế. Tấm lòng luôn tinh tuyết tựa hoa trắng ngần, hoa trắng ngần. Trọn đời con trung tín sống với Mẹ, luôn cho Mẹ. Biết hy sinh quên lợi danh, sống cuộc đời bình an.

PK 4: Mẹ ơi, giờ đây con thực tình thống hối. Con đường xưa tội lỗi nguyền xa cách rồi, xa cách rồi. Và quỳ đây con muốn không dâng gì, không dâng gì. Mắt con trông lên Mẹ yêu âm thầm nhìn Mẹ thôi.

 

12. Có thể đọc thêm Kinh Hãy Nhớ và Kinh Lạy Nữ Vương (nếu được)

Chuỗi Kinh này được biên soạn lần đầu vào Lễ Suy Tôn Thánh Giá ngày 14/9/2020 với tên gọi “Chuỗi Kinh Thờ Lạy.” Được bắt đầu soạn lại từ 5:15pm Lễ Đức Mẹ Fatima thứ năm 13/5/2021, đổi tên thành “Chuỗi Đền Tạ từ Đức Mẹ Fatima”và hoàn thành vào Thứ Hai sau Lễ Thăng Thiên 17/5/2021 với Lời Chúa Giêsu hứa trong Thánh Lễ chính ngày này: “Giữa thế gian, các con sẽ phải đau khổ, nhưng hãy can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian” (Jn. 16:33). Đó cũng là lời hứa của Đức Mẹ Fatima: “Cuối cùng Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ sẽ thắng.” Hàng mấy chục dấu lạ liên tục xảy ra trong quá trình biên soạn Chuỗi Hạt này, như dấu chỉ quyền năng vô cùng của Khiết Tâm Tân Khổ Mẹ Maria Đồng Công. Đến Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống 23/5/2021, Chuỗi Kinh được đổi tên lần cuối thành “Chuỗi Kinh Đền Tạ của Thánh Giuse” trước những phép lạ chữa lành thể lý xảy ra, theo đúng ý Đức Mẹ, và được hoàn chỉnh để sửa lại Kinh Thờ Lạy khi đọc chung và phải có Kinh Ăn Tội sau Kinh Tin Kính, nhằm nhấn mạnh việc mọi người phải cấp thiết hối cải.                   

 

Lm. JBT Phạm Quốc Hưng, CSsR.

=================

The Reparation Chaplet of Saint Joseph

 

The Reparation Chaplet of Saint Joseph is prayed exactly in the format of the Rosary with the heavenly Fatima’s Prayers taking place of the Our Father, the Hail Mary and the Glory Be. The Prayer of Adoration takes place of the Fatima’s Prayer “O my Jesus…” And the Prayer for the Feast of Our Lady of Fatima takes the place of the Hail Holy Queen. This Chaplet was first composed on the evening the Feast of the Exultation of the Holy Cross Sept. 14, 2020 with the name “The Adoration Chaplet.” The process of its restructured began on the Feast of Our Lady of Fatima on May 13th 2021, reached its present form on Monday May 17th, 2021. This Chaplet is the powerful means by which Our Lady of Fatima will fulfill Her promise “In the end my Immaculate Heart will triumph.” Jesus’ words in the Liturgy of this very day confirmed Her Words: “In the world you will have trouble, but be brave: I have conquered the world.” (Jn. 16:33b). and finally renamed “The reparation Chaplet of Saint Joseph” on the Pentecost May 23rd 2021. The process of composing this Chaplet was fill with wonderful signs to show the power of Our Lady of Fatima-The Co-Redemptrix.  

Rev. JBT Hung Quoc Pham, CSsR.

 

1.The sign of the Cross                       

2. Creed + The Contrition + The Our Father + The Angelus + The Glory Be                                                                            

 

3. The opening prayer (Our Lady of Fatima’s intention): “O Most Holy Trinity, I adore Thee, and I offer Thee this Reparation Chaplet for love of the Most Sacred Heart of Jesus Christ truly present in the Blessed Sacrament of the Eucharist, for conversion of sinners, and in reparation for the sins committed against the Immaculate and Sorrowful Heart of Mary, the Co-Redemptrix.”      

 

4. At the beginning of each decade:  

4.1 “O Most Holy Trinity, I adore Thee, I believe in Thee! I ask pardon of Thee for those who do not believe Thee.”

4.2 “O Most Holy Trinity, I adore Thee, I trust in Thee! I ask pardon of Thee for those who do not trust in Thee.”

4.3 “O Most Holy Trinity, I adore Thee, I love Thee! I ask pardon of Thee for those who do not love Thee.”

4.4 “O Most Holy Trinity, I adore Thee, I give thanks to Thee! I ask pardon of Thee for those who do not give thanks to Thee.”

4.5 “O Most Holy Trinity, I adore Thee, I make reparation to Thee! I ask pardon of Thee for those who do not make reparation to Thee.”

 

5. At the big bead: “O Most Holy Trinity, Father, Son and Holy Spirit, I adore Thee profoundly. I offer Thee the most precious Body, Blood, Soul and Divinity of Jesus Christ, present in all the tabernacles of the world, in reparation for the outrages, sacrileges and indifferences by which He is offended. By the infinite merits of His most Sacred Heart and the Immaculate Heart of Mary, I beg of Thee the conversion of poor sinners.”     

      

6. At each small bead: “My God, I believe, I adore, I hope and I love Thee! I ask pardon of Thee for those who do not believe, do not adore, do not hope and do not love Thee.”  (10 times) 

 

7. At the end of each decade in the place of the Glory Be: “O Most Holy Trinity, I adore Thee! My God, my God, I love Thee in the Most Blessed Sacrament.”    

 

8. The Prayer of Adoration in the place of the Fatima’s Prayer: “O Jesus, truly present (here) in the Blessed Sacrament of the Eucharist, as Thou were in the Womb of Mary before, in the company of Our Blessed Virgin Mary and Good Saint Joseph, I love Thee, I adore Thee, for Thou have saved the world by the Holy Cross. Grant me that I may love Thee as Our Blessed Virgin Mother Mary loved Thee, and love Her as Thou loved Her. Also, grant me that I may help others love Thee and Thy Mother by power of the Holy Spirit. Amen.”   

   

9. After five decades is the Prayer to Lady of Fatima: “O God, who chose the Mother of Thy Son to be our Mother also, grant us that, persevering in penance and prayer for the salvation of the world, we may further more effectively each day the reign of Christ, who lives and reigns with Thee in the unity of the Holy Spirit, one God, for ever and ever. Amen.”   

 

10. Conclusion: Eucharistic Adoration Prayer: “Lord Jesus Christ, Thou have given us this sacrament as the memorial of Your suffering and death. May our worship of this Sacrament of Your Body and Blood help us to experience the salvation You won for us and the Peace of the Kingdom where You live with Father and the Holy Spirit, one God for ever and ever. Amen”

 

We may add the two prayers Memorare and the Holy Queen

Our Blessed Virgin Mother Mary and Good Saint Joseph are very pleased if you add the Prayer of Adoration (8) after the Fatima’s Prayer (O my Jesus…) when you say the Rosary. For you are continuing Their Adoration of Their Divine Child on earth. The Reparation Chaplet of Saint Joseph should be prayed on knees and before the Blessed Sacrament or before the Crucifix. This Chaplet will be said in countless families in the future, for this wondrous Chaplet will bring unity to each family and bring conversion to countless sinners.