Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK 17  Rèn Luyện Tư Duy Tập 3 * 141-150

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH 17

 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 3 * 141-150
 
Các bạn thân mến,
để hiểu biết và thêm lòng
yêu  mến Thánh Kinh,
 chúng ta cùng vui học
qua những bài tập
Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ.
Những bài tập này
dùng chính những Nhân Vật & Địa Danh
được nói tới trong Tân Ước. 
Mọi trích dẫn và tên riêng
đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh
của Nhóm Phiên Dịch
 Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
 Chúc các bạn có những giây phút
 vui và bổ ích.
 
  
141. TÌM KẾM  !  L
 
Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
COLAUDIO
DORUXILA
EVODIA
 
**************
ELISA
BAGIESU
ACKHELAO
XILA              
    
 
Từ tiếp theo là gì ?
 
 
 
“Lương thực của Thầy
 là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy,
 và hoàn tất công trình của Người.”
Ga 3,34

 
142. TÌM TỪ KHÁC NHÓM  !  L
 
 Chỉ có một từ trong nhóm mẫu tự dưới đây có thể sắp xếp lại để tạo ra nhân vật mới. Đó là nhân vật nào ?
  
ASINI
NIODM
ULAQI
LADYE
AQOTU
EGISA

 
143.  ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG  !  L
 
Khi sắp chữ, người thợ đã vô ý đánh rơi chữ cái đầu tiên. Bạn hãy điền vào cho đủ.
 
 ….OMA
….OPATRO
….IMEON
….NNA
….TMAEN
….HELICH
….ACGAI
….MON
….ALAC
….AIN
 
Gợi ý : 
Trong những từ này có nhân vật TOMA.
 
“Hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, 
thì Con Người sẽ đến.”
Lc 12,40

 
144. ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG   !  L   
 
Khi sắp chữ, người thợ đã bỏ quên 1 chữ. Bạn hãy thêm vào cho đủ để tạo ra những nhân vật.
 
MOT
BELI
CIN
DVIT 
PRAHAM
GICOP
KHNANIA
DCARIA
MIN
 
Gợi ý : 
Trong những từ này có nhân vật GIACOP.
 

145. ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG  !  L
 
Khi xếp chữ, người thợ đã bỏ quên 1 chữ. Bạn hãy thêm vào cho đủ để tạo ra những nhân vật
 
XOPHONA
NATHN
DANIN
MALAKI
GION
ISAA
KHABACC
NAKHM
GIOA
EDEKIN
 
Gợi ý : 
 
Trong những từ này có nhân vật GIOEN.
 
“Kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít.”
Mt 22,14

 
146. SẮP XẾP TỪ VỰNG  !  L
 
Tên của 3 nhân vật dưới đây gồm 10 chữ cái đã bị cắt đôi và được thêm vào 1 số từ khác. Bạn hãy sắp xếp những từ này lại sao cho mỗi cặp từ xuất hiện 1 nhân vật.
 
AMMOTHU
SALACAI
 
THONEXI
PHOROMA
 
MEGIOKH
ONGIATE
 
Gợi ý : 
Trong những từ này có nhân vật MOTHUSELAC .
 
 
147.  XẾP TỪ THEO NHÓM !  L
 
 
Những dãy từ của các nhân vật dưới đây đều được sắp xếp theo 1 nguyên tắc nhất định
 
MONAXON
DACARIA
GIOANNA
MALAKHI
AKHAICO
TERAC
NICANO
ACPACSAT
BOLATTO
 
     Từ nào dưới đây thuộc nhóm từ trên.
  
KHETRON
ITXAKHA
GAPRIEN
ADAM
 
  
148.   NHANH MẮT ! L
 
Trong những nhân vật dưới đây có 1 nhân vật mà ta dùng những mẫu tự của nó để tạo thành 1 nhân vật mới.
 
GIOAN
AGABO
KENAN
TIMON
ARETA
GIOEN
QUATO
 GIUDA
 
  
149. CÙNG TÌM ! L 
 
Đây là những nhân vật được nói tới trong Tân Ứơc nhưng đã được thêm 2 mẫu tự. Chúng ta cùng tìm đó là những nhân vật nào.
 
TEPAPRODITOP
EGIOTHAMI
AGIOXECHA
MONEXIPHOROC
EBERECGIAN
THECMOGHENEN
ETHEOPHILOT
  
Gợi ý :       
Trong dãy từ này có nhân vật THEOPHILO.
 
  
“Không ai có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.”
Ga 15,13

 
150. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN ! L 
  
Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
  
RUT
LINO
DANIEN
  
Từ tiếp theo là gì ?
 
COLAUDIA 
DAKEU 
CORAC
 SIMON    
           
 
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 
Lời giải đáp xin xem số kế tiếp

 
++++++++++++++++++++
 
Lời giải đáp 
VHTK 17 RÈN LUYỆN TƯ DUY 
 
 
131. TÌM TỪ KHÁC NHÓM  ! J
PHAOLO
 
132. TỪ KHÁC NHÓM  ! J
GIESU, vì những nhân vật đã cho là những phụ nữ.
 
133. TÌM TỪ CÒN THIẾU  ! J
Từ được lựa chọn là : AVIHUT, vì ta lấy số Lamã (từ XI trở xuống) của mỗi từ cộng lại là xuất hiện từ cần tìm. Vd :
EVA + GIESU =   AVIHUT
  V   +    I       =     VI
 
134. PHÉP ĐẢO CHỮ CÁI  ! J
Ta tách những từ này làm 2 phần bằng nhau rồi đảo những mẫu tự ở vị trí thứ 2 với 3 và vị trí 6 với 7.
COLAUDIO, PHILEMON
PHYGHELO, QUIRINIO
GIOSIGIA, HERODION, ALEXANDE
 
135. TÌM MỐI QUAN HỆ !  J
BATIME
 
136. LOẠI BỚT  !  J
Tất cả những nhân vật này đều thừa mẫu tự A
  E, ADAM, ROU, SUSANNA, TOMA
MARIA, AMOT, OVET, AGABO, ELI
 
137. CÙNG TÌM ! J 
TIAXA.  Bạn hãy quan sát mẫu tự ở vị trí thứ 4, lần lượt là A, B, C, D, E, G, H theo mẫu tự Alphabet. Vậy TIAXA không phải là từ tiếp theo.
 
138. NHANH MẮT  !  J
Bạn chỉ cần đảo ngược các mẫu tự từ trên xuống cuối là tìm được nhân vật cần tìm.
NOE,     SIMON, BANABA, GIESU
AKHIM, MOSE, GIOXECH,
PHYGHELO, PORITCA, GIOSUE 
 
139. SẮP XẾP CHO ĐÚNG   !  J
 
BATIME, NATHANAEN, MAHALANEN
ENGIAKIM, CAIPHA, APRAHAM
MOTHUSELAC, LARADO, 
EPENET, NICODEMO
 
140.  NHỮNG CON CHỮ CÒN THIẾU  !  J
Những nhân vật này là :
ITMAEN - ENGIAKIM
QUATO - TOMA
OLIMPA - PATROBA
NATHAN - ANRE
TIMON - ONEXIPHORO
DORUXILA - LADARO
HAGA - GAPRIEN
PHERO - RODO
GIACOBE - BELIA
DEMA - MATTHEU

Gb. Nguyễn Thái Hùng