Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chứng nhân Phục Sinh

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH - C

Cv 5,27b-32.40-41; Kh 5,11-14; Ga 21,1-14

Chủ đề : CHỨNG NHÂN PHỤC SINH

 

 

Lời Chúa : “Chính Chúa đó” (Ga 21,7b).

 

Nhập lễ :

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

 

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 3 Phục sinh hôm nay cho chúng ta thấy, Chúa Kitô Phục sinh hiện ra với các môn đệ sau một đêm các ông vất vả luống công tại bờ hồ Tibêria.  Các môn đệ đã vâng nghe lời Chúa thả lưới và bắt được nhiều cá. Từ đây, các môn đệ được mời gọi trở nên chứng nhân Tin Mừng Phục sinh, đánh lưới người :

 

Ngỡ ngàng trước mẻ cá đầy,

Thêm vào bằng chứng chính Thầy Phục sinh.

Ra đi chấp nhận hy sinh,

Bằng lời, bằng việc chứng minh Tin mừng.

Phần ta cũng phải không ngừng,

Chứng nhân loan báo xin đừng chớ quyên.

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta biết vâng nghe thánh ý Chúa trong từng biến cố của cuộc đời. Và trở nên chứng tá Tin Mừng Phục sinh bằng lời tuyên xưng, bằng đời sống, bằng việc hoạt đồng tông đồ truyền giáo. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối.

Sám hối :

X. Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con vâng nghe giáo huấn của Chúa và đem ra thực hành. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã Phục sinh khải hoàn và hiện ra với các môn đệ để củng cố niềm tin cho chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa, Chúa mời gọi chúng con hãy trở nên chứng nhân Tin Mừng Phục sinh của Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

CĐ: Amen.

 

 

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.