Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK 16 Rèn Luyện Tư Duy Tập 2 * 91-100

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH 16
 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 2 * 91-100

 
Các bạn thân mến,
để hiểu biết và thêm lòng
yêu  mến Thánh Kinh,
 chúng ta cùng vui học
qua những bài tập
Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ.
Những bài tập này
dùng chính những Nhân Vật & Địa Danh
được nói tới trong Tân Ước. 
Mọi trích dẫn và tên riêng
đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh
của Nhóm Phiên Dịch
 Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
 Chúc các bạn có những giây phút
 vui và bổ ích.

 
 91. SẮP XẾP TỪ THEO NHÓM ! L
 
Những dãy từ của các nhân vật dưới đây đều cùng 1 nhóm theo 1 nguyên tắc nào đó.
 
PHILETO
PORITCA
TEPHANO
GIOXECH
GAPRIEN
MONASE
GIOTHAM
 
Từ nào dưới đây thuộc nhóm từ trên.
 
AUGUTTO
ABIATHA
TECXIO
SALOMON
 
 
92. ĐIỀN TỪ THÍCH HỢP ! L
 
GIACOP + IXAAC + ELIA + SAUN + UTDIGIA = GIESU
BARABA + EUNIKE+ LADARO + ITMAEN + ARAM = BELIA
MONASE + AGABO + ?    + DEVEN + AXA = MARIA
 
Nhân vật nào sau đây sẽ được điền vào ô có dấu chấm hỏi ở trong bảng trên.
 
RUT
ENGIAKIM
LAMEC
ABEN
 

 
93. TỪ KHÁC BIỆT ! L
 
 
 Bạn hãy quan sát kỹ các từ dưới đây:
 
 ADAM – LEVI
IXAAC – KHUDA
KHANOC – BILOAM
TIME – DORUXILA
NAAMAN – MICAEN
NACGAI – HERODE
ENOT – SALOMON
 
 Cặp nhân vật nào khác biệt với những cặp đã cho.
 
"Đức Giêsu Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời.”
Dt 13, 8
 
 
94. ALPHABET ! L
 
Bạn hãy sắp xếp những nhân vật dưới đây theo trật tự Alphabet.
 
GIEREMIA
GIOXECH
GIOXEP
GIAIA
GIESU
GIOP
GIOHOSAPHAT
GIOEN
GIOSUE
GIOTHAM
 

95. ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG !  L
 
 Khi sắp chữ, người thợ đã bỏ quên 2 mẫu tư. Bạn hãy điền vào cho đủ để tạo ra các nhân vật.
  
ELIBET                    SA
PORCA                    TI
GIABE                     CO
BAGSU                    IE
BERGIA                   EC
XINKHE                   TI
BATOMEO               OL 
ACRPA                    IP
XAPRA                    HI
PECDE                    XI
 
 
Gợi ý : Trong những từ này có nhân vật BATOLOMEO.
 
“Anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em.”
1 Cr 6, 20.
 
 
96. NHANH MẮT ! L
 
Những nhân vật dưới đây, 2 nhân vật nào có những mẫu tự đảo ngược lẫn nhau.
 
GIESU
AGABO
XADOC
TIMON
ARETA
RUPHO
GIUSE
QUATO
NAKHO
AKHAT


97. XẾP TỪ THEO NHÓM ! L
 
 
Những dãy từ của các nhân vật dưới đây đều được sắp xếp theo 1 nguyên tắc nhất định.
  
ABIATHA
SUSANNA
ITXAKHA
XOPATRO
APRAHAM
LYXANIA
MONAXON
MALAKHI
GIOAN

Từ nào dưới đây thuộc nhóm từ trên.
 
GIOTHAM
TEPHANO
PHILATO
TERAC
 
 
98. ĐẢO NGƯỢC ! L
 
Những dãy từ của các nhân vật dưới đây đã bị lẫn lộn mẫu tự đầu tiên. Bạn cố gắng khôi phục chúng lại.
 
KOSE
KAMEC
OICANO
BGABO
DAIN
COXO
CARABA
 
 Gợi ý : Trong dãy từ này có nhân vật HOSE.
 
 
“Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi..”
1Cr 13,3
 
 
99.  ĐẢO NGƯỢC ! L
 
Những dãy từ của các nhân vật dưới đây đã bị lẫn lộn mẫu tự cuối cùng. Bạn cố gắng khôi phục chúng lại.
 
OVEU
XADOD
BILOAN
SATIEO
TERAD
ENOU
SIMEOO
 
 
Gợi ý :  Trong dãy từ này có nhân vật XADOC.
 
100. NHANH MẮT  !  L
 
 Các nhân vật này được sắp xếp theo 1 nguyên tắc logic nhất định. Bạn hãy xem những nhân vật này là ai ?
 
 EKINCEB
AIHPPA
AGAH
AIRAM
ARAX
AMAT 
ATCAM
TUR
NEHKAR
EBEHP
 
 
Gợi ý :  Trong những từ này có nhân vật RUT.
 

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 
Lời giải đáp xin xem số kế tiếp

 
++++++++++++++++++++
 
Lời giải đáp 
VHTK 16 RÈN LUYỆN TƯ DUY
  
 
 81. NHANH MẮT  !  J
 Bạn hãy thay thế những mẫu tự này bằng những mẫu tự đứng trước nó.
E, NOE, PHERO, DAKEU
QUIRINIO, DACARIA, TOMA
ADAM, MOSE, GIUDA
 
82. SẮP XẾP TỪ VỰNG  !  J
 Quan sát nhân vật được gợi ý, ta thấy thừa 2 mẫu tự đầu và 2 mẫu tự cuối. Với 2 nhóm còn lại, ta loại bỏ 2 mẫu tự đầu và 2 mẫu tự cuối là thấy những nhân vật cần tìm. 
ACKHELAO, DORUXILA, GIEREMIA.

83. NHÓM TỪ KHÁC BIỆT  !  J
Nhóm A, B, C đều theo 1 nguyên tắc chung, là theo trật tự Alphabet song xoá đi chữ cái kế tiếp. Còn nhóm D không theo trật tự này.
 
84. SẮP XẾP TỪ  !  J
 Những nhân vật này là :
AMMINADAP - COLEMENTE
POROKHORO - ARITIAKHO
 
85. SẮP XẾP TỪ  !  J
 Những nhân vật này là :
LORUKHAMA – GIOKHEVET - PORITKILA
 
86. CÙNG  TÌM ! J 
 Ta chỉ cần bỏ 2 mẫu tự đầu và 2 mẫu tự  cuối sẽ xuất hiện những nhân vật cần tìm.
XIPPORA, MINCA, RAKHEN
TIAXA, VATTI, SOVA, NAOMI
 
87. ĐIỂM GIỐNG NHAU  !  J
 PHILATO
Tất cả những từ đều chứa 2 mẫu tự liên tiếp nhau theo trật tự Alphabet đảo ngược. Vd : basaBA …
 
88. XẾP TỪ THEO NHÓM ! J
 Bạn hãy quan sát mẫu tự thứ  3 của các nhân vật từ cuối lên là E. Nhân vật được chọn là REBECA.
 
89. PHÉP ĐẢO CHỮ CÁI  ! J
 Ta tách những từ này làm 2 phần bằng nhau rồi đảo những mẫu tự ở vị trí thứ 1 với 3 và vị trí 4 với 6.
GIERET, GIACOP, XANMON, SAMSON, PHAOLO, AHARON, SIMEON
 
90. CÙNG  TÌM !  J
 Ta chỉ cần bỏ 1 mẫu tự đầu và 2 mẫu tự  cuối sẽ xuất hiện những nhân vật cần tìm.
PUA, HAGA, OOCPA, NAOMI
ELISABET, KHUNDA, TIAXA

Gb. Nguyễn Thái Hùng