Home

Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca

Lời nhạc thánh ca

Câu đầu tiên Tựa bài
Ra đi bước chân dồn khắp nơi vì hôm nay đã có Chúa trong lòng tôi. Chốn Hy Vọng Của Ta
Rửa chân cho con, này Thầy rửa chân cho con. Rửa chân cho con
Rượu ngon bánh thơm tinh tuyền, đoàn con kính dâng về Chúa Xin hiệp dâng
Rằm tháng tám ánh trăng là trăng đầy trời, trăng soi niềm vui cho mọi người Như một vầng trăng.
Rượu nho bánh miến xin dâng lên Chúa nhân lành Lễ dâng
Rượu bánh trên đôi tay, nguyện kính dâng lên Ngài. Rượu bánh lòng thành
Rượu nho bánh miến con dâng về, dâng về Chúa từ nhân. Dâng lễ vật
Ra đi ra đi đem Tin Mừng về bốn phương trời. Ra đi
Rượu nồng bánh thơm con dâng Cha cực thánh Rượu Bánh Nồng Thơm
Ra đi làm nhân chứng tình yêu Chúa cho muôn người Ra đi làm nhân chứng
Ra đi đem hạt giống tung gieo trên nương đồi Về trong vinh quang
Ra đi ra đi đem tin mừng về bốn phương trời RA ĐI
Ra về chúng con đi vào thế giới RA VỀ BÌNH AN
Ra về, ra về lòng con bao hân hoan Chúa ơi. Ra về
Ra về trong an bình của Đức Kitô, Ra về trong an bình
Rượu nho bánh miến con dâng về dâng về Chúa từ nhân Rượu nho bánh miến
Rượu nồng bánh thơm con dâng Cha cực thánh Rượu Nồng Bánh Thơm
Reo vang lên chúc tụng này khắp chúng sinh Reo vang lên chúc tụng
Ra về trong hy vọng và mừng vui Ra về trong hy vọng
Ra đi đem niềm tin cùng dựng xây đời Cùng Vui Bước
RA VỀ TRONG TIN MỪNG RA VỀ TRONG TIN MỪNG