Thư ngỏ - Xin giúp đỡ nhà thờ và nhà Giáo Lý giáo xứ Phú Hòa