Chúa Giêsu trở nên “người con hoang đàng” vì chúng ta.