ĐGH Phanxicô viết thư nói về Âu châu: Chủ nghĩa thế tục đóng cửa đã lỗi thời