ĐGH Phanxicô cảm ơn tất cả các nhà truyền giáo trên toàn thế giới nhân Ngày Truyền giáo Thế giới