Tư liệu Liên hội Đồng Giám mục Á Châu FABC Số 52, Chương 4