Biden nói về đức tin Công giáo sau khi TT Trump nói rằng cựu Phó Tổng thống này “chống Thiên Chúa”