Bà Pelosi nổi cáu: “Tôi không ghét ai cả. Tôi được lớn lên bởi đức tin Công giáo”