Ngôi Sao Nhạc Rock Marcelo Rossi Đoạt Giải Thưởng “Hồng Y Nguyễn Văn Thuận” Của Tòa Thánh