Huyền Thoại Về Cha Brochero, Vị Thánh Trên Lưng Con La