Đức Phanxicô xin mọi người cầu nguyện cho chuyến tông du Lund vào ngày mai