Thư ngõ xin trợ giúp xây dựng giáo xứ Hòa Cường - GP Đà Nẵng