Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chiến đấu để chiến thắng cám dỗ

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY – C

Đnl 26,4-10; Rm 10, 8-13; Lc 4,1-13

 

Chủ đề : CHIẾN ĐẤU ĐỂ CHIẾN THẮNG CÁM DỖ

 

Lời Chúa : “Người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bằng Lời Chúa nữa” (Lc 4,4).

 

Nhập lễ :

 

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

 

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 1 mùa chay hôm nay cho chúng ta thấy, được Thánh Thần hướng dẫn Chúa Giêsu vào hoang địa ở đó suốt bốn mươi ngày chay tịnh và chịu ma quỷ cám dỗ, nhưng Ngài đã vượt thắng tất cả nhờ sức mạnh của Lời Chúa :

 

Tổ tông xưa đã phải thua,

Mưu mô chước quỷ, bị lừa, tội mang.

Nay con Thiên Chúa cao sang,

Uy quyền tiêu diệt Sa-tan hết đường.

Cậy trông ơn Chúa phi thường,

Giúp ta vượt thắng tai ương quỷ thần.

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta chiến thắng các cơn cám dỗ nhờ biết cậy dựa vào sức mạnh của Lời Chúa, ăn chay và cầu nguyện. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối.

 

Sám hối :

 

X. Lạy Chúa, Chúa đã cứu dân Israel khỏi ách nô lệ Ai Cập. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã dùng Lời Chúa để chiến thắng mưu mô của ác quỷ Satan cám dỗ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con sám hối và tin vào Chúa để được cứu độ. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

CĐ: Amen.

 

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.