Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sám hối, giao hòa và canh tân

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

THỨ TƯ LỄ TRO

Ge 2,12-18;  2 Cr 5,20—6,2; Mt 6,1-18

 

Chủ đề : SÁM HỐI, GIAO HÒA VÀ CANH TÂN

 

Lời Chúa : Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. (Mc 1,16)

 

Nhập lễ :

 

Kính thưa cộng đòan phụng vụ,

 

Hôm nay Giáo hội khai mạc mùa chay với thánh lễ tro, bắt đầu với nghi thức xức tro trên đầu mỗi người, nhằm nhắc nhở chúng ta ý thức đến thân phận yếu đuối, tội lỗi của chính mình, và hết lòng cậy trông vào lòng thương xót từ ái của Thiên Chúa.

 

Mùa Chay đến hẹn lại lên,

Bụi tro nhắc nhở : Đừng quên phận mình!

Ăn chay, sám hối, hy sinh,

Yêu thương, bác ái, công bình sớm khuya (St).

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta biết noi gương dân thành Ninivê  xức tro trên đầu, ăn chay và mặc lấy những tâm tình thánh thiện, hết lòng tin tưởng cậy trông vào lòng thương xót của Chúa, để chúng ta sẽ được Chúa xót thương và ban ơn Cứu Độ.

 

Bỏ nghi thức sám hối, thay vào đó sẽ có nghi thức xức tro (SLRM tr.183).