Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Màu nhiệm ơn gọi

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN – C

Is 6, 1-2a. 3-8 ; 1Cr 15, 1-11 ; Lc 5, 1-11

 

Chủ đề : MẦU NHIỆM ƠN GỌI

 

 

Lời Chúa : “Đừng sợ hãi, từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta” (Lc 5, 10)

 

Nhập lễ :

 

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

 

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 5 thường niên hôm nay cho chúng ta thấy, trước mẽ cá lạ lùng nhờ sự vâng phục lời Chúa dạy, các môn đệ đã ngưỡng phục quyền năng của Thiên Chúa. Nhưng qua dấu lạ này, Chúa Giêsu muốn mời gọi các ông ra khơi truyền giáo “là kẻ chinh phục người ta” :

 

Này tôi xin hãy sai đi,

Vâng theo lệnh Chúa, nhưng tôi bất toàn.

Tinh thần, thể xác, tiền tài,

Nhiều lần vấp ngã, chính Ngài đã hay.

Nhưng ơn Chúa quá dịu thay,

Nhiệt tâm tin tưởng từ nay trọn đời.

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta nghiệm được sự yếu hèn của bản thân, sự thánh thiện cao cả tình yêu của Thiên Chúa, và niềm vâng phục tuyệt đối để chúng ta thực sự trở thành môn đệ của Chúa. Tâm tình đó, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối.

 

Sám hối :

 

X. Lạy Chúa, Chúa đã kêu gọi ngôn sứ Isaia làm sứ giả của Chúa và ông đã mau mắn đáp lời. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa mời gọi chúng con vâng nghe lời Chúa để trở nên những người loan báo Tin Mừng. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa, mầu nhiệm ơn gọi làm môn đệ Chúa từ những con người cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

CĐ: Amen.

 

Lm. Phê rô Nguyễn Văn Quang.