Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hồng Ân cứu độ

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN – C

Gr 1, 4-5, 17-19; 1 Cr 12, 31 - 13, 13; Lc 4, 21-30

 

Chủ đề : HỒNG ÂN CỨU ĐỘ

 

 

Lời Chúa : “Không  một tiên tri nào được đón tiếp nơi quê hương mình” (Lc 4, 24)

 

Nhập lễ :

 

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

 

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 4 thường niên hôm nay cho chúng ta thấy, Con Thiên Chúa đã đến trong nhà Người để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời (Ga 3,16). Thế nhưng, Ngài đã bị những người đồng hương chống đối, không chấp nhận mà còn muốn giết đi. Chỉ vì, Ngài cũng chỉ là một con người, con bác thợ mộc thành Nazareth :

 

Giêsu cứu chuộc muôn dân,

Chứ đâu chỉ với người thân người nhà.

Hễ ai tin nhận theo Cha,

Kẻ quen người lạ đều là công dân.

Phần ta đón nhận hồng ân,

Biết đem trao tặng nhưng không mọi người.

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta xác tín vào Thần tín của Đấng giàu lòng thương xót, để chúng ta cũng được đón nhận hồng ân Cứu độ. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối.

 

Sám hối :

 

X. Lạy Chúa, Chúa đến để kêu gọi chúng con can đảm làm chứng nhân cho Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã mạc khải cho chúng con gia đình của Thiên Chúa dành cho những ai thi hành thánh ý Chúa Cha. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con hãy sống bác ái yêu thương. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

 

CĐ: Amen

 

Lm. Phêrô Nguyễn văn Quang.