Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa Giê-su là Đấng Messia

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN – C

Nkm 8, 2-4a. 5-6. 8-10; 1Cr 12, 12-30; Lc 1, 1-4; 4,14-21

Chủ đề : CHÚA GIÊSU LÀ ĐẤNG MESSIA

 

 

 

Lời Chúa : “Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe” (Lc 4, 21)

 

Nhập lễ :

 

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

 

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 3 thường niên hôm nay cho chúng ta thấy, Chúa Giêsu là Đấng Thiên sai muôn dân trông đợi mà các Tiên tri đã loan báo. Ngài được Chúa Cha xức dầu Thánh Thần, sai đi rao giảng Tin Mừng và ơn bình an cho những người nghèo khó :

 

Giê - su là Đấng Thiên sai,

Xưa ngôn sứ báo nay Ngài hiện thân.

Thực thi lời hứa cứu dân,

Là Vua tư tế hiến dâng trọn đời.

Quản cai phục vụ muôn người,

Tiên tri rao giảng Nước Trời bình an.

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa ban thêm lòng tin cho chúng ta để chúng ta biết mở rộng tâm hồn đón nhận Tin Mừng Cứu độ, và cảm nếm được niềm hạnh phúc bởi biết lắng nghe, đón nhận và thực thi ý Chúa. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối.

 

Sám hối :

 

X. Lạy Chúa, Chúa là Đấng Messia đã được các tiên tri loan báo và muôn dân trông đợi. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa đến để kêu gọi chúng con sám hối và tin vào Tin Mừng, vì Nước Trời đã gần đến. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa, Chúa đã sinh ra trong cảnh nghèo khó để trở nên Tin Mừng cho người nghèo của chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

 

: Amen.