Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Loan báo tin mừng

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN – C

Is 62, 1-5; 1Cr 12, 4-11; Ga 2, 1-12

Chủ đề : LOAN BÁO TIN MỪNG

 

 

Lời Chúa : "Hễ Người bảo gì, thì phải làm theo" (Ga 2,5).

 

Nhập lễ :

 

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

 

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 2 thường niên hôm nay cho chúng ta thấy, sự hiện diện của Chúa Giêsu và Mẹ Maria tại tiệc cưới Cana không những đem niềm vinh dự, mà còn đem lại niềm vui và hạnh phúc cho gia đình chủ tiệc khi bữa tiệc bất ngờ hết rượu :

 

I-Sai loan báo Tin vui,

Vua bình an đến, đất còi nở hoa.

Kìa trong tiệc cưới Ca-na,

Tin vui đã điểm, hoan ca chúc mừng.

Hôm nay tiệc trọng vô cùng,

Chúa ban Thịt Máu, tiệc chung muôn người.

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta biết đem lại niềm vui và hạnh phúc nơi những người chúng ta gặp gỡ, nhờ biết yêu thương quan tâm giúp đỡ người khác để cùng nhau vào hưởng bàn tiệc thiên quốc muôn đời. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối.

 

Sám hối :

 

X. Lạy Chúa, Chúa đã hiện diện trong tiệc cưới Cana để chúc phúc cho tình yêu đôi bạn . Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã tỏ quyền năng Lòng Thương Xót Chúa "nước hoá thành rượu ngon". Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa  Kitô thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa, Chúa cho Đức Maria cộng tác vào sứ vụ loan báo Tin Mừng của Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

CĐ: Amen.

 

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.