Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đức Giê-su người tôi tớ được sủng ái

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA - C

Is 42,1-4.6-7; Cv 10,34-38; Lc 3,15-16.21-21

Chủ đề : ĐỨC GIÊSU NGƯỜI TÔI TỚ ĐƯỢC SỦNG ÁI

 

 

Lời Chúa : “Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha” (Lc 1,22)

 

Nhập lễ :

 

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

 

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật Chúa Giêsu chịu phép rửa hôm nay cho chúng ta thấy, bắt đầu sứ vụ công khai loan báo Tin Mừng, Con Chiên Thiên Chúa đã gìm mình xuống trong dòng sông Gio-dan để gánh tội trần gian, và loan báo một phép rửa mà Ngài sẽ thực hiện trên Thập giá :

 

Từ trời Thiên Chúa ngỏ lời,

Đây Con chí ái là Người Ta yêu.

Ý Cha thực hiện mọi điều,

Trần gian chịu chết Chúa đền tội thay.

Ngài là tôi tớ bậc thầy,

Ta yêu! hãy biết khấn cầu bước theo.

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta ý thức về bí tích thánh tẩy mà chúng ta đã lãnh nhận trong tinh thần sám hối và khiêm tốn. Nhờ đó chúng ta được trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa, xứng đáng được thừa hưởng sự sống đời đời. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối.

 

Sám hối :

 

X. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã không ngừng đi xuống để nâng đỡ loài người sã ngã lên. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa là Người tôi tớ được sủng ái của Chúa Cha. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã cứu chuộc chúng con nhờ phép rửa ban ơn Thánh thần, để chúng con được tái sinh và đổi mới. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

 

CĐ: Amen.

 

Lm. Phêrô Nguyễn văn Quang.