Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mọi người được mời gọi đón nhận ơn cứu độ

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH

Is 60,1-6; Êp 3,2-6; Mt 2,1-12

Chủ đề : MỌI NGƯỜI ĐƯỢC MỜI GỌI ĐÓN NHẬN ƠN CỨU ĐỘ

 

Lời Chúa : “Nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được trở nên đồng thừa tự … với lời hứa của Người trong Đức Giêsu Kitô” (Ep 3,6)

 

Nhập lễ :

 

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

 

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật lễ Hiển Linh hôm nay cho chúng ta thấy, Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Ngài muốn cứu độ tất cả mọi người. Ngài sai Con một của Ngài vào thế gian để tỏ mình ra cho những ai chưa nhận biết Chúa, và dẫn đưa họ tìm về Ánh Sáng nguồn ơn Cứu độ :

 

Các nhà đạo sĩ đi tìm,

Vua Trời cao cả giáng lâm chỗ nào?

Thánh Kinh chỉ điểm hôm nao,

Bet-lem thành nhỏ là nôi Vua Trời.

Phần ta muốn gặp Ngôi Lời,

Thánh Kinh học hỏi trọn đời đừng quên.

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa tỏ mình ra cho những ai đang thao thức tìm gặp Chúa. Xin Chúa cho chúng ta trở nên ánh sao dẫn đưa mọi người đến đón nhận Ơn Cứu Độ của Chúa. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối.

 

Sám hối :

 

X. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là ánh sáng và nguồn ơn cứu độ của chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã dùng ánh sao lạ dẫn đường ba nhà đạo sĩ đến thờ lạy Chúa. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã tỏ mình ra cho dân ngoại cùng được thừa tự điều Thiên Chúa hứa ban cho dân riêng Ngài. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

CĐ: Amen.

 

Lm. Phêrô Nguyễn văn Quang.