Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đức Maria, mẫu gương củng Mùa Vọng

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG

Mk 5,1-4a ; Dt 10, 5-10 ; Lc 1,39-45

 

Chủ đề : ĐỨC MARIA, MẪU GƯƠNG CỦA MÙA VỌNG

 

 

Lời Chúa : “Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng Lời Chúa phán cùng bà sẽ được thực hiện” (Lc 1,42)

 

Nhập lễ :

 

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

 

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 4 mùa vọng hôm nay giới thiệu cho chúng ta : Đức Maria, mẫu gương của mùa vọng. Niềm tin đã giúp Đức Maria xác tín vào ơn Cứu Độ của Thiên Chúa khi mở rộng tâm hồn đón nhận Ngôi lời Thiên Chúa Nhập Thể làm người.

 

Niềm tin giữ vững trung kiên,

Tin yêu, tín thác Mẹ luôn vâng lời.

Mẹ là gương sáng rạng ngời,

Noi gương chờ đợi, Chúa Trời viếng thăm.

Kiên tâm cầu nguyện chuyên chăm,

Gẫm suy Lời Chúa, ta hằng noi theo.

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta biết lấy đức tin để nhìn ra niềm vui của ngày Chúa đến. Nhất là biết noi gương Đức Maria lên đường đem Chúa đến cho người khác Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối.

 

Sám hối :

 

X. Lạy Chúa, Ngôn sứ Mikha loan báo Đấng Cứu Thế sẽ đến trong cảnh đơn hèn. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa Kitô, Đức Maria thật có phúc khi vững tin vào lời Chúa hứa.. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đến để thi hành thánh ý Chúa Cha. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

Kết : Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

: Amen.

 

Lm. Phêrô Nguyn văn Quang.