Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Dẫn Vào Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

Ngày 8 tháng 12

DẪN VÀO LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

St 3,9-15.20 ; Ep 1,3-6.11-12 ; Lc 1,26-38

Chủ đề : ĐỨC MARIA, CHỨNG NHÂN TUYỆT HẢO LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA.

 

Lời Chúa :

"Kính chào trinh nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ " (Lc 1,28).

 

Nhập lễ :

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Hôm nay Giáo hội mừng Đại Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa. Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy, sau khi Tổ tông sa ngã phạm tội, Thiên Chúa đã không muốn bỏ rơi nhân loại. Vì thế, Ngài đã tuyển chọn Đức Maria và gìn giữ Mẹ bằng ân sủng của Ngài để Mẹ không vấn vương tội đời, không tỳ ố trong xác phàm để làm cho Mẹ trở thành thân mẫu của Đấng Cứu độ :

Vững tin lời Chúa hứa xưa,

Sắt son tín thác Mẹ thưa : “vâng lời”.

Mẹ là thân mẫu Chúa Trời,

Chứng nhân tuyệt hảo rạng ngời Thánh Danh.

Ta nay quyết sống chân thành,

Gẫm suy Lời Chúa thực hành sớm hôm.

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta biết sống cảm thông, chia sẻ quảng đại và dọn lòng mình sao cho xứng đáng để đón nhận ơn Cứu độ của Lòng Thương Xót Chúa. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối.

 

Sám hối :

X. Lạy Chúa, Chúa đã tuyển chọn Đức Maria là thân mẫu và ban cho Mẹ đặc ân vô nhiễm nguyên tội. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria để cứu độ chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã đặt Đức Maria là mẫu gương tuyệt hảo của đời sống chứng nhân Lòng Thương Xót Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

CĐ: Amen.

 

Lm. Phêrô Nguyễn văn Quang.