Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bỏ anh, em biết theo ai?

 
Bỏ anh, em biết theo ai?
 
Một tay anh chị đánh nhau bị trọng thương. Nhân viên cứu thương nói với anh:
 
- Anh khó mà qua khỏi với vết thương này.
 
Nghe vậy, các bạn bè sợ liên lụy bỏ đi. Anh quay qua nói với cô bồ nhí bên cạnh:
 
- Cả em nữa, em có muốn bỏ đi không?
 
Cô bồ nhí:
 
- Bỏ anh em biết theo ai, vì anh mới có thể giúp em sống đời đời.
 
Tưởng cô gái yêu mình, anh đáp:
 
- Lời em nói chướng tai quá. Anh không còn có thể làm gì cho em được nữa đâu.
 
Cô bồ nhí:
 
- Có chứ. Anh viết tên em là người thừa kế vào giấy bảo hiểm nhân thọ đi !
 
Chàng: ???!!!
 
  
Mimosa phụ trách