Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Quán Manna

Quán Manna

 

Thấy tên Quán Manna là lạ, một linh mục bụng đói cồn cào bước vào quán và gọi:

 

- Cho một dĩa cơm Manna đặc biệt. Làm nhanh nhanh nhé!

 

Đợi mãi không thấy cơm bưng ra, vị linh mục đói phát điên gọi bồi bàn lại la lớn:

 

- Sao lâu quá vậy. Cha đói sắp chết rồi.

 

Anh bồi bàn đáp tỉnh bơ:

 

- Xin cha ráng chờ thêm chút nữa, vì Lời Chúa nói có ăn manna thì cha cũng sẽ chết mà...

 

Vị linh mục:  ???!!!

  

 
Mimosa phụ trách