Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mừng Đức Mẹ vô nhiễm

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

MỪNG ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM

Maria Mẹ nữ trinh vô nhiễm
Được Thiên Chúa chọn lựa Mẹ từ lâu
Ngài cân nhắc Mẹ lên chức nhiệm mầu
Mẹ Ngôi Hai Con Chúa , Mẹ nhân loại

Nhờ Mẹ thưa Xin Vâng không ngần ngại
Khi Thiên Thần Gabriel Truyền tin
Phút giây đó qua Thiên Chúa Thánh linh
Con một Chúa xuống tượng thai lòng Mẹ

Mẹ thụ thai … Con Thiên tử mau lẹ
Từ Trời cao xuống cung lòng Nữ Trinh
Mẹ Tuyệt vời Mẹ Chúa Mẹ Thiên đình
Ngài bỏ Trời nơi Cao thiêng Vĩnh cửu

Mẹ Xin vâng Ơn Cứu độ thành tựu
Trời và đất được giao hòa sướng vui
Lòng của Mẹ đầy cảm kích ngậm ngùi
Cả Triều Thần Thiên Quốc mừng hoan hỷ

Maria ! Mẹ sướng vui liên lỹ
Con Thiên Chúa đến ngự xuống trong lòng
Ôi hạnh phúc đất trời nối kết xong
Hài Nhi đến Mẹ đồng công Cứu chuộc

Ngày lại ngày qua hành trình xuyên suốt
Mẹ bên Chúa trong mọi lúc mọi nơi
Từ Hang đá , đường thương khó với Người
Và sau cùng đồi Cal-vê Núi Sọ

Mẹ lặng người …chân Thánh giá đứng đó
Chúa hấp hối trối Mẹ cho Gio-an
Và Gio-an thay Chúa làm con Mẹ
Ơn Cứu độ tất cả… được hoàn tất …

Maria Tình Mẫu tử cao ngất
Chính qua Mẹ Chúa Cứu độ loài người
Hơn ai cả Mẹ Chúa Vô Nhiềm thai
Con cảm tạ ơn Chúa nhờ qua Mẹ

Cao Trí Dũng