Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chia sẻ lời Chúa thứ ba CN13 TN

Tác giả: 
Lm Đinh Quang Thịnh

 

 

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN

NĂM LẺ

St 19, 15-29 ; Mt 8, 23-27

 

BÀI ĐỌC : St 19, 15-29

 

          15 Khi hừng đông ló rạng, các sứ thần giục ông Lót rằng: "Đứng lên! Đưa vợ và hai con gái ông đang ở đây đi đi, kẻo ông phải chết lây khi thành bị phạt."16 Ông còn đang chần chừ thì hai người khách nắm lấy tay ông, tay vợ ông và tay hai người con gái ông, vì ĐỨC CHÚA muốn cứu ông; các ngài đưa ông ra và để bên ngoài thành.

 

17 Khi đưa ông ra ngoài rồi, một vị nói: "Ông hãy trốn đi để cứu mạng sống mình! Đừng ngoái lại đằng sau, đừng dừng lại chỗ nào cả trong cả Vùng. Hãy trốn lên núi kẻo bị chết lây."18 Ông Lót nói với hai người khách: "Thưa ngài, xin miễn cho!19 Này, tôi tớ ngài đây đã được đẹp lòng ngài, và ngài đã tỏ lòng thương lớn lao của ngài đối với tôi khi để cho tôi sống. Nhưng tôi không trốn lên núi được đâu, tai ương sẽ đuổi kịp, và tôi chết mất!20 Kìa, có một thành khá gần, có thể trốn vào đấy được, thành ấy lại nhỏ. Xin cho tôi trốn vào đó -thành đó nhỏ mà- để tôi được sống."21 Người nói với ông: "Được, vì nể ông một lần nữa, tôi sẽ không phá đổ thành mà ông nói.22 Ông hãy mau trốn vào đó, vì tôi không thể làm gì trước khi ông vào đó." Bởi vậy, người ta đặt tên cho thành ấy là Xô-a.

 

23 Khi mặt trời mọc lên trên mặt đất thì ông Lót vào Xô-a.24 ĐỨC CHÚA làm mưa diêm sinh và lửa từ ĐỨC CHÚA, từ trời, xuống Xơ-đôm và Gô-mô-ra.25 Người phá đổ các thành ấy và cả Vùng, cùng với toàn thể dân cư các thành ấy và cây cỏ trên đất.26 Bà vợ ông Lót ngoái lại đằng sau và hoá thành cột muối.

 

27 Sáng hôm sau ông Áp-ra-ham dậy sớm, đến chỗ ông đã đứng trước mặt ĐỨC CHÚA.28 Ông nhìn xuống phía Xơ-đôm, Gô-mô-ra và cả Vùng, ông thấy khói từ đất bốc lên như khói một lò lửa!

 

29 Như vậy, khi Thiên Chúa phá huỷ các thành trong cả Vùng, Thiên Chúa đã nhớ đến ông Áp-ra-ham và đã cứu ông Lót khỏi cuộc tàn phá, khi Người phá đổ các thành nơi ông Lót ở.

 

ĐÁP CA : Tv 25

Đ.       Lạy Chúa, con hằng nghĩ tới tình thương của Chúa. (c 3a)

 

2 Lạy CHÚA, xin dò xét và thử thách con,tâm can này, xin đem thử lửa.  3 Vâng, con hằng nghĩ tới tình thương của Chúa và sống theo chân lý của Ngài.

9 Xin đừng bắt con đồng số kiếp với tội nhân, chung vận mạng với phường khát máu. 10 Tay chúng gây tội ác tầy trời, riêng tay mặt đầy quà hối lộ.

11 Phần con đây, con sống vẹn toàn, xin giải thoát và xót thương con, lạy Chúa, 12 trên mặt đất bằng, chân con đứng vững, giữa lòng đại hội, con xin chúc tụng Ngài.

 

TUNG HÔ TIN MỪNG : Tv 129

 

          Hall-Hall : Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi, cậy trông ở Lời Người. Hall.

 

TIN MỪNG : Mt 8, 23-27

 

          23 Khi ấy, Đức Giê-su xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người.24 Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ.25 Các ông lại gần đánh thức Người và nói: "Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất! "26 Đức Giê-su nói: "Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin! " Rồi Người chỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền lặng như tờ.

 

27 Người ta ngạc nhiên và nói: "Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh? "

 

PHẢI SỢ VÀ ĐỪNG SỢ!

 

            Bất cứ điều gì xảy đến trên đời cũng đều có nguyên nhân : nguyên nhân bởi Chúa, nguyên nhân bởi loài người.

 

          Nguyên nhân bởi Chúa như, thuyền các môn đệ gặp sóng gió trên biển (x Mt 8,23-27 : Tin Mừng). Ngài cho phép sự dữ xảy ra như thế để báo cho mọi người biết trước : Vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, tội loài người nói chung và của người Do Thái nói riêng đã không tin vào Chúa Giêsu là quà tặng của Chúa Cha ban để cứu loài người. Vì lối sống của Đức Giêsu và Giáo Lý của Ngài nghịch với suy nghĩ của phàm nhân làm nhiều người phẫn uất, nên họ quyết giết Ngài, gây ra sóng gió cho các môn đệ đã từng đặt tất cả niềm hy vọng nơi Thầy Giêsu đều tan biến như mây khói. Ta hãy so sánh những chi tiết xảy ra lúc thuyền các môn đệ gặp sóng gió trên biển và cuộc Tử Nạn của Đức Giêsu :

 

1/ Thuyền các môn đệ chở Đức Giêsu gặp sóng gió đang lúc Ngài ngủ ; tương tự ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, Ngài chết trên thập giá, nhưng đó chỉ là giấc ngủ đối với Thiên Chúa (x Mc 5,39).

 

2/ Thuyền các môn đệ gặp sóng gió ; cũng thế, ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, các môn đệ quá sợ hãi!

 

3/ Các môn đệ đánh thức Đức Giêsu đang ngủ trên thuyền ; tương tự Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết!

 

4/ Đức Giêsu lên tiếng, biển im lặng như tờ (biển là sào huyệt của Satan – Kh 20,13 ; 21,1) ; cũng thế sau khi Chúa Giêsu Phục Sinh, Ngài đến ban bình an cho các môn đệ (x Ga 20,19.26).

 

          Vậy sau khi Chúa Giêsu Phục Sinh, Hội Thánh vẫn gặp sóng gió làm cho mọi người hoảng sợ, đã được ngôn sứ Amos (3,1-8 ; 4,11-12 : Bài đọc năm chẵn) báo trước : “Vì tội của dân Do Thái, dân mà Chúa đã chọn từ đất Ai Cập, được Ngài dẫn đưa về định cư nơi miền đất chảy sữa và mật, thế nhưng chúng đã không chịu nghe Lời Chúa qua các ngôn sứ, thì chắc chắn tai họa sẽ ập đến : như Chúa đã tung lửa từ trời xuống thiêu rụi từ vật đến người trong thành Sôđôma và Gômôra! Những người Do Thái còn sống sót, họ khác nào thanh củi được rút ra khỏi đống lửa cháy, thế mà chúng vẫn không chịu trở về với Chúa, thì các ngươi hãy chuẩn bị gặp Thiên Chúa trong ngày cánh chung”. Lúc ấy hết thảy mọi người đã có mặt trên trái đất khởi đi từ Adam, Eva, xác hồn đều được sống lại để gặp Chúa Giêsu Phục Sinh :

 

  • Kẻ nào không nghe, không thực hành Giáo Lý của Hội Thánh, chính là Lời Đức Giêsu dạy (x Lc 10,16), thì vào ngày cánh chung, chúng bị quăng vào lò lửa diêm sinh không bao giờ tắt, khốn nạn hơn dân thành Sôđôma và Gômôra bị lửa trời thiêu rụi ! (x St 19,23-28 : Bài đọc năm lẻ). Đó là điều ai cũng phải sợ!
  • Điều làm cho mọi người vui mừng, và chẳng còn gì phải sợ hãi! Đan cử : Gia đình ông Lot nhờ sự công chính của ông Abraham, bác của Lot mà Chúa đã sai hai sứ thần đến dẫn gia đình Lot thoát khỏi vùng Sôđôma và Gômôra (x St 19,15-22 : Bài đọc năm lẻ).

 

Niềm vui ấy vẫn thua xa vào thời Tân Ước, bất cứ ai có trái tim nghe và thực hành Giáo Lý của Hội Thánh, họ ví như những cô trinh nữ khôn ngoan được vào dự tiệc cưới của Tân Lang Giêsu (x Mt 25,1-13) ; vì họ như những đầy tớ trung tín làm vốn của chủ trao sinh lời, nên được chủ ban tài sản nhiều hơn trước (x Mt 25,14-30). Người đầy tớ làm lời cho chủ chính là diễn tả vào ngày cánh chung, họ như chiên đứng bên hữu Đức Vua, chờ được lĩnh phần thưởng gia nghiệp Nước Trời Chúa đã dọn sẵn cho từ tạo thiên lập địa (x Mt 25,1-40). Tất cả những người này, họ đã được giặt áo trắng tinh trong Máu Con Chiên – Máu Chúa Kitô (x Kh 7,14), và Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ, sẽ không còn sự chết, cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa (x Kh 21,4). Vì thế họ luôn thưa : “Lạy Chúa, con hằng nghĩ tới tình thương của Chúa” (Tv 26/25,3a : ĐC năm lẻ).

 

Những người Công Giáo được biết trước phần thưởng Chúa ban lớn lao như thế, thì đừng bao giờ bắt chước vợ ông Lot, đã được Thiên thần dẫn ra khỏi thành Sôđôm lại còn quay trở lại nhìn thành đang bị lửa trời thiêu đốt, trái với lệnh Chúa đã cấm. Hậu quả là bà bị chết đứng giữa đường trở thành tượng muối ! (x St 19,17.26 : Bài đọc năm lẻ). Điều ấy chưa khốn nạn bằng những kẻ không nghe lời cảnh tỉnh của thánh Phêrô : “Nhiều kẻ coi việc ăn uống phè phỡn giữa ban ngày làm khoái lạc, ngay lúc cùng dự tiệc với anh em. Mắt chúng đầy dục vọng tìm gái ngoại tình, tội phạm không ngơi! Kẻ đã hám cái tiền công phi nghĩa, nên đã bị mắng đáng với điều ác đức : súc sinh câm họng đã mượn tiếng người để tuyên sấm mà ngăn cản nước khùng của vị tiên tri. Chúng lấy đam mê xác thịt phóng đãng nhử câu những kẻ vừa mới thoát hàng những người sống trong lầm lạc. Bởi chưng một khi đã thoát được những điều ô trọc của thế gian, nhờ ở trí tri về Chúa và là Đấng Cứu Thế,Đức Giêsu Kitô, rồi chúng lại đầu hàng các điều ô trọc ấy lại, thì tình cảnh cuối cùng của chúng lại tệ hơn trước. Vì thà họ không biết đường công chính, còn hơn là khi đã biết rồi, lại lìa bỏ Điều Răn Thánh đã được truyền cho họ. Điều xảy ra cho họ thật đúng với câu ngạn ngữ sau đây: Chó mửa ra, chó liền ăn lại; heo tắm xong, heo nhảy vào bùn.” (2 Pr 2,13-22).

 

Vậy “lạy Chúa, xin lấy đức công chính của Ngài mà hướng dẫn con” (Tv 5,9a : ĐC năm chẵn). Vì “mong đợi Chúa, con hết lòng mong đợi, cậy trông ở Lời Ngài” (Tv 130/129,5 : Tung Hô Tin Mừng).

 

THUỘC LÒNG

 

          Đức Giêsu nói : “Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16,33).

 

http://phaolomoi.net

Lm Giuse Đinh Quang Thịnh