Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Youtube "Tấm Bánh Nhỏ"

Tác giả: 
Phạm Trung

Youtube "Tấm Bánh Nhỏ"


Ý thơ: Lm Nguyễn Tầm Thường
Nhạc: Phạm Trung
Trình bày: Diệu Hiền

See video