Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Làm Thánh nhờ.... hát dở

Tác giả: 
Viễn Đông
Làm Thánh nhờ.... hát dở
 
Một ca viên hát rất dở chết lên tới cửa thiên đàng. Thánh Phêrô mở sổ lý lịch ra xem và hỏi:
 
- Con là ca viên trong ca đoàn?
 
Linh hồn hãnh diện đáp:
 
- Dạ đúng, Chúa Nhật nào con cũng hát sô lô trong thánh lễ.
 
Thánh Phêrô hỏi tiếp:
 
- Tốt, nhưng con có sống Lời Chúa dạy "Khi Ta khát con cho Ta uống; khi Ta trần truồng con cho Ta mặc; khi Ta tù đày con viếng thăm... không?
 
Linh hồn run rẩy đáp:
 
- Thưa con đã quên làm, nhưng con đã làm cho mọi người cười.
 
Thánh Phêrô thắc mắc:
 
- Con làm cách nào cho mọi người đều cười?
 
Linh hồn:
 
- Dạ thưa ngài, mỗi lần con cất tiếng hát sô lô, thì cả nhà thờ ôm bụng cười phì.
 
Thánh Phêrô nghe vậy cũng phì lên cười...
  
 
VIỄN ĐÔNG
Lễ Chúa Giêsu Lên Trời – 2015