Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Câu Kinh Thánh không bao giờ quên

Câu Kinh Thánh không bao giờ quên
 
 
Thay vì giảng, Cha xứ nổi hứng đố vui:
 
- Cha đố mọi người Tin mừng Thánh Gioan chương 15 câu 16 nói gì?
 
Cả nhà thờ im lặng, bỗng một ông già giơ tay đứng lên đáp:
 
- Thưa cha, đó là câu Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em". 
Cha xứ cúi đầu khâm phục hỏi ông:
 
- Làm sao ông lại có thể nhớ Kinh Thánh thuộc lòng như vậy?
 
Ông đáp tỉnh bơ:
 
- Thưa cha, con nhớ là vì vợ con đã dùng câu Kinh Thánh ấy tỏ tình với con.
 
Cha xứ thắc mắc:
 
- Thế, bà nhà đã nói gì với ông?
 
Ông đáp:
 
- Thưa cha, bà ấy nói với con: "Không phải anh đã chọn em, nhưng là em đã chọn anh".
 
Cả nhà thờ vỗ tay cười to và cha kết thúc bài giảng.
  
 
Mimosa phụ trách