Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

"Xây Cất" Nhà Thờ

"Xây Cất"  Nhà Thờ
 
 
Linh mục chánh xứ tháp tùng Đức Giám Mục đi tham quan ngôi nhà thờ vừa mới xây cất xong. Thấy kiến trúc mới lạ, Đức Giám Mục đưa tay sờ vào viên đá, không ngờ phẩm chất xây quá kém viên đá rơi ra và rớt xuống đất. Cha xứ đỏ mặt nói với ông trùm:
 
- Với kinh phí xây cất kỷ lục 40 tỷ đồng, sao lại có chuyện này xảy ra hở ông trùm?
 
Ông trùm ngập ngừng run rẩy đáp:
 
- Thưa cha, xin cha tha lỗi vì con phải nói thật. Thời buổi bây giờ từ trên xuống dưới vừa "xây" vừa "cất" (vào túi) nên đã xảy ra như thế.
 
Cha xứ: !!!???...
  
 
Mimosa phụ trách