Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Muốn Chọn Tên Thánh là Giuđa

Muốn Chọn Tên Thánh là Giuđa

 

Một "tay anh chị" khét tiếng vào giờ hấp hối nói với cha xứ:

 

- Thưa cha, con muốn được rửa tội.

 

Cha xứ mừng rỡ la lớn:

 

- Đúng lạ phép lạ cả thể Chúa làm. Cha ăn chay suốt Mùa Chay để cầu nguyện cho con đó. Nhưng mà con muốn lấy tên thánh là gì?

 

Anh đáp:

 

- Thưa con muốn chọn tên thánh là Giuđa!

 

Cha xứ ngạc nhiên hỏi:

 

- Bao nhiêu vị thánh tốt lành sao con không chọn, mà lại chọn Giuđa bán Chúa, hơn nữa Giuđa đâu phải là thánh.

 

Anh đáp:

 

- Cha không biết về con đó thôi, chứ nếu so sánh việc làm của Giuđa với việc làm của con thì Giuđa vẫn là thánh cha ạ !

 

Cha xứ lắc đầu: ???!!!

  

Mimosa phụ trách