Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mẹ nguồn cậy trông hy vọng

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 


MẸ NGUỒN CẬY TRÔNG  HY VỌNG

 

Con cậy Mẹ ...Mẹ là nguồn ơn phúc
Mẹ Quyền uy ! nhưng khiêm hạ lạ lùng
Đến với Mẹ yên ủi lúc gian truân
Ở bên Mẹ con yên tâm cậy mến

Tin yêu Mẹ ! con thường xuyên chạy đến
Nguyện cầu Mẹ , van xin Mẹ thương ban
Mẹ là nguồn yên ủi lúc cơ hàn
Sống có Mẹ ta yên bình hạnh phúc

Mẹ là chốn yên vui... trong mọi lúc
Khi gian nan! bị thử thách tứ  bề
Mẹ ra tay thánh ân xuống phủ phê
Con nhờ Mẹ chúc phúc! tràn hy vọng

Cậy trông Mẹ con chan chứa sinh động
Đi hiên ngang theo Chúa chi ngại ngùng
Đường Chúa đi con đường sáng soi chung
Hãy nhắm đích cứ thế ta tiến tới ...

Nơi Triều Thần muôn Thần Thánh ca ngợi
Tiếng đàn hát Chúc khen Mẹ Quang Vinh
Mẹ của con !  Mẹ Chúa  , Mẹ Thiên Đình
Mẹ hộ trì cứu nguy Dân tộc Việt

Con cái Mẹ khắp ba Miền tha thiết
Luôn cậy Mẹ siêng lần hạt trung kiên
Mẹ yêu ơi ! lời nguyện của ba miền
Mong Mẹ thương mau ra tay khẩn thiết

Mẹ ̣ ra tay giúp con dân Nước việt
Ý thức rõ sự mất còn Quốc gia
Hết toàn Dân  của tất cả mọi nhà
Hãy Vùng dậy dẹp lãnh đạo hèn mạt

Dẹp chúng xong  Quê hương ta đồng loạt
Thảy Đứng lên đánh đuổi hết quân Tàu
Tụi Phương Bắc quân truyền kiếp trước sau
Dân đồng loạt quét sạch chúng khỏi Nước

Gương Tổ Tiên công Cha Ông từ trước
Đánh Bắc dẹp Nam yên vui Ba Miền
Mẹ ra tay  giúp Dân Việt Rồng Tiên
Nối vòng tay quyết giải phóng Dân Tộc ...

 

                   Cao Trí Dũng