Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa chịu Phép Rửa

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

CHÚA  CHỊU  PHÉP  RỬATin Mừng nay kể Chúa chịu Phép Rửa
Gio-an Tẩy giả làm Phép cho Ngài
Ngay trên sông Gio-đăng với đoàn người
Ngài được Cha nhận là “Con yêu dấu”

Được Ơn Thánh Thần Ngài đi rao giảng
Sứ mạng này Ngài hằng luôn chu toàn
Chểnh mảng không..trách nhiệm lại vuông tròn
Chúa Cha hài lòng.... về Con tuyệt hão

Ngày chúng ta nhận Bí tích Thánh Tẩy
Ta cũng được nên Nghĩa Tử con Cha
Cha hài lòng về mỗi người chúng ta
Đừng để Ngài : “cha buồn về con lắm”

Về Phép Rửa Thánh Phaolô nhận lãnh
Ngài trở nên một dân ngoại tông đồ
Ngài ý thức Thần linh ở trong hồn
“Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống

Mà chính Chúa Kitô Ngài sống động”
Và Thánh nhân Ngài nhắn nhủ chúng ta
Anh em chớ dập tắt Thánh Linh...mà
Để Ngài tác động trong  ta luôn mãi...

Và  ta luôn ...xin vâng Thánh ý Chúa
Được trỗi dậy cùng với Đức Kitô
Ngài nguồn sống của chúng ta luôn
Sẽ cùng Ngài hưởng Vinh Quang bất diệt

Thế nên ta tìm gì thuộc thượng giới
Phụng sự Chúa và thương yêu mọi người
Sống hài hòa và Bác ái nơi nơi
Vui chia sẻ và giúp đở hồn xác

Khi người ta họ đã chịu phép rửa
Ngài cũng chịu Phép Rửa bởi Gioan
Thánh Thần Chúa hình Bồ câu trên Ngài
“Con là Con Cha ...Tiếng từ Trời xuống”

Với chúng ta Chúa cũng bảo như thế
“Con là con của Cha ,Cha yêu con”
Hãy theo Cha vào Quê Trời nghe con
Để hưởng Nhan Thánh Ba Ngôi bất diệt...


 Hướng Thiện