Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lời Xin Vâng Của Mẹ Maria Là Chiếc Cầu Nối Giữa Trời Cao Và Đất Thấp

Tác giả: 
Lm John Nguyễn
  
 
Lời Xin Vâng Của Mẹ Maria Là Chiếc Cầu Nối
Giữa Trời Cao Và Đất Thấp
 
 
            Một tin vui cho nước Cuba, sau hơn 50 năm bị Mỹ cấm vận thì nay đã được mở ra một trang lịch sử mới cho mối quan hệ giữa Mỹ và Cuba, tổng thống Obama đã công bố vào ngày 17/12/2014 vừa qua. Tin vui trọng đại này không chỉ cho đất nước Cuba có những bước phát triển mới trong nền kinh tế mà còn nói lên tình thần cởi mở và xóa đi những vết thương của quá khứ của hai nước. Nhưng để có được kết quả này có sự góp phần và tiếng nói của tòa thánh Vatican, cụ thể chính là Đức Giáo Hoàng Francis đã kêu gọi đàm phán giữa hai bên để nối lại mối quan hệ giữa Cuba và Mỹ. Ngài là vị trung gian và cầu nối hiệp thông cho hai nước này.
 
            Liên kết với sự kiện lịch sử đã, đang và sẽ diễn ra trên toàn thế giới, chúng  ta vui mừng và hy vọng trong niềm vui mừng lễ Giáng Sinh sắp đến, vì chính tình yêu Giáng Sinh sẽ nối kết con người với nhau và yêu thương nhau hơn. Con Thiên Chúa đã Nhập thể và Nhập Thế nơi cung lòng trinh nữ Maria. Mẹ là một kiệt tác của Thiên Chúa. Mẹ là chiếc cầu nối liền giữa Thiên Chúa và con người. Qua lời "xin vâng" của Mẹ, chúng ta được giao hòa và nối kết với Thiên Chúa. Lời Sứ Thần chào: "Kính chào trinh nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ". Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận". Nhưng Maria thưa với thiên thần: "Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?" Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền". Và thiên thần cáo biệt trinh nữ.
 
 
            Đức Maria nhận được một sự can thiệp diệu kỳ của Thiên Chúa. Mẹ đón nhận  quyền năng của Chúa Thánh Thần."Thánh Thần sẽ ngự trên Bà và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên Bà.". Vì thế Đấng Mẹ sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Sau tiếng "xin vâng" đầu tiên, Ngôi Hai Thiên Chúa đã làm người trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria. Mầu nhiệm nhập thể đã bắt đầu ngay từ giây phút này.  Thái độ khiêm tốn chấp nhận của Đức Mẹ đã được Thiên Chúa yêu thương. Ân huệ Thiên chúa đổ xuống tâm hồn khiêm nhường. Càng khiêm nhường càng nhận được nhiều ân phúc. Đức Mẹ có một tâm hồn khiêm nhường thẳm sâu, nên Đức Mẹ đã nhận được đầy tràn ân phúc của Thiên chúa, nhận được chính Ngôi Hai Thiên Chúa, là nguồn mạch mọi ân phúc. Mẹ là chiếc cầu nối ân phúc cho nhân loại hôm nay. Và từ biến cố truyền tin này, Mẹ Maria dạy chúng ta sống những điều sau đây:
 
- Khiêm Nhường trong lời nói và việc làm.
 
- Khiêm nhường trong cách ứng xử.
 
- Khiêm nhường trong cách đón nhận tha nhân.
 
- Khiêm nhường đón nhận thánh ý của Thiên Chúa.
 
Vì Thiên Chúa sẽ hạ bệ những ai quyền thế, Ngài nâng cao những kẻ khiêm nhường.
 
 
            Lay Chúa, chúng con cảm tạ Chúa, vì Ngài đã ban cho chúng con một người Mẹ cao cả, thánh thiện, kính yêu. Xin Mẹ cầu bầu cho mọi người chúng con trước tôn nhan Chúa và dẫn dắt chúng con đến với Chúa. Xin Chúa cho chúng con được trở nên con ngoan thảo của Mẹ, nhờ Mẹ chúng con được nguồn ân phúc từ Thiên Chúa qua Con Một Ngài.
Giờ đây, Mẹ hướng dẫn chúng con biết sống vâng theo thánh ý Chúa và làm đẹp lòng Chúa hàng ngày. Amen.