Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

02-Trong tay Chúa

Trong tay Chúa

Em ơi, chị bảo em này :
Chị ru em ngủ trong tay Chúa Trời.
Ngủ ngon, mộng đẹp, yêu đời,
Trong câu phó thác, trong lời tạ ơn.