Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mừng vinh phúc tử đạo

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

MỪNG VINH PHÚC TỬ ĐẠO

 

Ta hân hoan mừng các Thánh Tử đạo
Vẻ vang thay cho Dân Việt chúng ta
Làm Vinh quang cho Giáo Hội Quê nhà
Là Niềm vui của Tín hữu Thế giới
 
Mừng ngày Lễ các Thánh ta mong đợi
Lòng kính phục chí khí thiêng kiên trung
Mừng các Vị Phúc Tử đạo Anh hùng
Bất chấp hết mọi khổ hình lăng nhục
 
Nhớ các Thánh chịu chết ta cảm phục
Với biết bao nhục mạ và khổ hình
Bọn lý hình chúng hành quyết thật kinh
Kềm nung lửa kẹp sâu vào da thịt
 
Xì xèo khói mỡ cháy... qúa cảm kích !
Còn cắt xẻo từng miếng thịt thấy kinh
Đau đớn lắm ! nhưng các Vị nín thinh
“Nhờ Niềm tin”với siêu nhiên Sức mạnh
 
Với tình mến vững vàng lòng đạo hạnh
Các Ngài chịu... cho đến chết mới thôi
Còn nhiều lắm đủ cực hình cả rồi
Bắt bỏ vạc ...nước đun sôi chẳng sợ
 
Mặc cực hình bị hành xử đủ thứ
Nào phân thây , xé xác cũng chẳng nao
Rồi cắt cổ , treo đầu như thế nào
                                          Làm tùng xẻo các Ngài vẫn bình thản 
                           
                                          Sức chịu đựng của các Đấng vô hạn
                                          Không cách gì lay chuyển được các Ngài
                                          Nhờ Thánh Linh ban sức mạnh chứ ai
                                          Miễn ra sao nguyện được phúc Tử Đạo
 
                                          Hỡi Tiền nhân cầu giúp ta mạnh bạo
Trước thử thách được kiên cường hy sinh
Sống chết vẫn can đảm trước nhục hỉnh
Nguyện theo gương các Tiền nhân anh dũng
 
Chết Tử Đạo ! ôi hạnh phúc qúi thay
Về Nước Trời hưởng Nhan Chúa mỗi ngày
Cùng chư Thánh không ngớt lời Chúc tụng
Thánh ! chư Thánh ! Chúa Ba Ngôi cực Thánh
 

                                                          Cao Trí Dũng