Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mừng Anh Hùng tử đạo Việt Nam

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

MỪNG  ANH  HÙNG  TỬ  ĐẠO  VIỆT  NAM

 

Hằng trăm chứng nhân đã chết vì Đạo
Giáo Hội Việt ta hãnh diện lắm thay
Cố theo gương của các Thánh mỗi ngày

Dù gian nguy và biết bao hình khổ

 

Các Ngài qua nhiều nhục hình vô số
Kềm nung lửa kẹp từng miếng thịt da
Khói bốc mùi cháy khét rởn da gà

Có Vị bị tưới nước sôi nóng bỏng

 

Có những Vị bị chém đầu để đóng
Có Vị bị giáo đâm thâu qua mình
Các Vị khác bị thắt cổ hy sinh

Lại có người vất cho voi đạp chết

 

Có những Vị bị tẩm dầu đốt cháy
Còn nhiều nữa với đủ mọi cực hình
Chưa kể hết...đau đớn vì Đức tin

Tất cả mừng vui được Phúc Tử Đạo

 

Tình yêu Chúa giúp các Ngài mạnh bạo
Cổ mang còng hân hoan ra Pháp trường
Hạnh phúc chết về Nước Trời Quê hương

Chết Vinh Quang về hưởng Nhan Thánh Chúa

 

Trên cõi Phúc nơi ngàn đời muôn thủa
Cùng Triều Thần ta Chúc tụng ca khen
Thánh Thánh Thánh đờn hát ca vang rền

Nơi  hào quang chói lọi đẹp ánh sáng ...

 

Mừng chư Thánh  anh hùng Nước Việt
Các Ngài chết oanh liệt niềm tin
 ̀Vì   Đạo Chúa say quên mình
Pháp trường Tử đạo vì Tình mến yêu
 

Cao Trí Dũng