Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Kẻ dại người khôn

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

KẺ  DẠI  NGƯỜI  KHÔN
( Chúa Nhật XXXII A - TN )Thiên hạ thường nói khôn với dại
Dại khôn nhận định ...thường khác nhau
“ Khôn với cờ bạc là khôn dại
Dại chốn văn chương ấy dại khôn”

Trong dụ ngôn mười người trinh nữ
Có những bà chuẩn bị dầu đèn
Là những người được Chúa ban khen
Ai không mang theo dầu... là dại !

Người khôn biết canh thức... là phải
Họ trông đợi chờ ngày quang lâm
Ngay hôm nay họ vẫn chú chăm
Cũng như mãi trông chờ ngày cuối

Ta con Chúa  được nhắc nhở tới
Về đinh mệnh cuối cùng đời mình
Mặc thử thách tai họa phát sinh
Nơi cuộc sống bấp bênh xảy đến

Có những cảnh báo... đang thể hiện
Sống hôm nay như ngày cuối đời
“Xin giúp con... chuẩn bị Chúa ôi
Luôn dầu đèn sẵn trong cuộc sống”

Ước lời nguyện này luôn sinh động
Nhắc con luôn sống tốt  mỗi ngày
Được như thế hạnh phúc lắm thay
Và cứ thế... mỗi ngày tốt chuẩn bị

     Kiên trung bền chí ai ơi
Tâm linh quan yếu trọn đời chăm lo
     Của đời đừng có buôn so
Yêu thương chia sẻ Chúa cho thêm nhiều           Cao Trí Dũng