Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

3 phút Thánh Vinh Lễ cung hiến đền thánh Lateranô

Tác giả: 
Nhóm Thánh Vịnh Nauy
See video