Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mến Yêu Chúa , giới răn quan trọng nhất

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

MẾN  CHÚA GIỚI  RĂN  TRỌNG  NHẤT

( Chúa Nhật XXX-A Thường Niên)

 

Mến Yêu Chúa , giới răn quan trọng nhất
Lòng mến Chúa bắt nguồn chính từ Cha
Nguồn yêu mến của Ngài thương chúng ta

Vì mến thương ...ban Con Một chịu chết

 

Ngài ban Tình yêu cho ta đặc biệt
Qua Tình yêu Con Cha Đức Kitô
Như thế với ta Ngài Đức Giêsu

Đối tượng Cha là Tình Yêu Tuyệt đối

 

Thiên Chúa phải được Tình yêu đòi hỏi
Yêu hết tận lòng,linh hồn , trí khôn
Không phải Ngài cần Tình ta bồi hoàn

Nhưng vì Ngài đã yêu thương ta trước

 

Ngài thôi thúc ta yêu Mến bằng được
Tình ta đáp trả nhỏ bé mà thôi
Chúa không chỉ là đối tượng yêu rồi

MàNgài còn... lý do lòng Mến nữa

 

Nếu không Tình Chúa,Tình ta bỏ bứa
Không nền tảng ,sao đứng vững được nào
Ta yêu nhau...điều răn hai đó sao
Cũng quan yếu nhưng phụ thuộc Mến Chúa

 

Hoàn cảnh bạn,diễn tả sao mến Chúa
Trên mọi sự...cần nỗ lực thế nào
Bạn quyết tâm dâng Chúa với ước ao

Bằng con tim với hết lòng yêu mến

 

Xin cho con biết quảng đại chạy đến
Phụng sự Chúa cho xứng đạo tình con
Biết cho đi mà không cần trả ơn

Nguyện xả thân mà không cần an nghỉ

 

Yêu người , Mến Chúa hai điều
Giới răn trọng nhất bao nhiêu là tình

 

Cao Trí Dũng