Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Khi kêu cầu danh Mẹ

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

KHI KÊU CẦU DANH MẸMaria ! mỗi khi kêu Danh Mẹ
Cả vũ trụ không ngớt lời ca khen
Quanh tòa Mẹ lung linh muôn ánh đèn
Nơi Triều Thần các Thần Thánh Chúc tụng

Trông lên Mẹ con bâng khuâng ấp úng
Tâm tình nào thổ lộ về Mẹ đây
Mẹ kiêu sa ! lòng Mẹ thương dẫy đầy
Yêu con cái ...con Tim Mẹ bừng cháy

Tình Mẹ yêu lênh láng con nghiệm thấy
Yêu con cái không bỏ sót một ai
Bên Tòa Mẹ con cảm mến van nài
Mẹ ban ơn , Mẹ vổ về thương đoái

Trước nhan Mẹ , con ăn năn tự hối
Vì bao phen chưa trả lễ Mẹ yêu
Thiếu lòng mến chưa đền đáp Mẹ nhiều
Nhưng cậy trông ! Sao Mai Mẹ chỉ lối

Nhờ ơn Mẹ ...con ăn năn tự hối
Sống lữ hành nguyện cải đổi liên miên
Nhưng vẫn mong có ít nhiều bạc tiền
Điều kiện cần chia sẻ được dễ dãi

Theo gương Chị Calcuta Bác ái
Biết mến thương , tin yêu vào Chúa hơn
Tự hỷ xả ...không đố kỵ căm hờn
Sống thể hiện tình yêu thương đồng loại

Nhất những kẻ vô gia cư nghèo đói
Vì mọi người tác phẩm Chúa tạo nên
Sứ mạng ta nên hỗ trợ của tiền
Vì số người bị chết đói không ít

Maria ! lắm khi gặp thù địch
Con chỉ còn kêu Danh Mẹ mà thôi
Dù con biết Mẹ vẫn thương con hoài
Muốn vữmg dạ... con lại kêu Danh Mẹ

Đâu vào đó Mẹ ra tay nhanh lẹ
Nghe tiếng con , Mẹ nhận lời con xin
Cảm kích Mẹ ...lòng Mẹ chan chứa tình
Hay thương đoái Mẹ nhận lời con nguyện...Cao Trí Dũng